Loppusijoitus

Miten toteutetaan turvallinen loppusijoitus?

Käytetystä ydinpolttoaineesta on huolehdittava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa elolliselle luonnolle. Teollisuuden Voiman ja Fortumin ydinvoimaloiden käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kuparikapseleissa Olkiluodon peruskallioon noin neljänsadan metrin syvyyteen.

Loppusijoituskonsepti

Loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio.

Loppusijoituslaitos

Käytetty ydinpolttoaine pakataan loppusijoituskapseleihin kapselointilaitoksessa. Kapseloinnin jälkeen kapselit kuljetetaan hissillä maanalaisiin loppusijoitustiloihin.

Kuljetukset

Käytetty polttoaine varastoidaan välivarastoissa Fortumin voimalaitoksella Loviisan Hästholmenilla ja TVO:n voimalaitoksella Eurajoen Olkiluodossa. Voimalaitoksilta polttoaine kuljetetaan kapselointilaitokseen erikoissäiliöillä erikoiskuljetuksina.

Loppusijoituksen kokonaisaikataulu

Loppusijoituksen valmisteluun ja käytännön toteutukseen on varattu reilusti aikaa. Perusteellisella valmistelulla ja toteutuksella varmistetaan loppusijoituksen turvallisuus. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvulla ja loppusijoittaminen tulee jatkumaan liki sata vuotta.


Tutustu Posivan videopankkiin tai Posivan YouTube -kanavaan selataksesi lisää Posivan videoita.


Jaa artikkeli: