Loppusijoitus

Ympäröivä kallio

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan 400-450 metrin syvyyteen Olkiluodon peruskallioon. Syvällä peruskalliossa vallitsevat vakaat ja ennustettavat olosuhteet.

Olkiluodon kallioperän pääkivilaji on migmaattinen gneissi. Alueen kallioperä on noin 1 800–1 900 miljoonaa vuotta vanhaa. Kalliossa on erilaisia rakoja ja ruhjeita, joista osassa virtaa vettä. Loppusijoitustunnelit ja kapseleiden sijoitusreiät asemoidaan kallioperään välttäen vettä johtavia rakenteita.

Kallioperän merkitys loppusijoitukselle

Kallioperä suojaa loppusijoituskapseleita ulkoisilta vaikutuksilta, luo mekaanisesti ja kemiallisesti vakaat olot loppusijoitustilaan sekä rajoittaa kapselien kanssa kosketuksiin pääsevän pohjaveden määrää. Suomen kallioperä on vakaata ja suurten kallioperässä tapahtuvien liikuntojen mahdollisuus on hyvin pieni.

Tutkimustulokset osoittavat, että satojen metrien syvyydessä kalliossa lähes hapeton pohjavesi liikkuu erittäin hitaasti, minkä vuoksi sen syövyttävä vaikutus niin kapseleihin kuin käytettyyn ydinpolttoaineeseenkin on hyvin pieni.

Lisäksi kallio pysäyttää tehokkaasti kapseleista lähtevän suoran säteilyn, sillä jo kahden metrin paksuinen kallio riittää vaimentamaan säteilyn luonnon taustasäteilyn tasolle.

Jos käytetty polttoaine jostain ennalta arvaamattomasta syystä joutuisi yhteyteen pohjaveden kanssa, siitä liukenevat aineet jäisivät säiliöitä ympäröivään bentoniittiin ja kallioperään.

Miksi satojen metrien syvyyteen?

Sijoitettaessa kapselit yli 400 metrin syvyyteen vältetään maanpäällisten ja ilmakehässä tapahtuvien muutosten vaikutus loppusijoitustilojen lähiympäristöön. Lisäksi kapselit ovat normaalin ihmistoiminnan (esim. porakaivo) ulottumattomissa ja tiloihin on vaikea tunkeutua.

Syvemmälle mentäessä kalliotilojen rakentaminen vaikeutuisi kallion jännitystiloista johtuen. Lisäksi pohjaveden suolapitoisuus kasvaisi, mikä on haitallista bentoniitin toiminnan kannalta.

Tutkimuksilla tietoa kallioperästä

Olkiluodon kallioperää on tutkittu 1980-luvulta lähtien. Tutkimuksia on tehty ja tehdään edelleen muun muassa maan päällisten kairausten ja tutkimuskaivantojen sekä kallioon rakennettavan tutkimustunnelin, ONKALOn, avulla.


Geologinen vuosi
. Olkiluodon kallio, joka toimii yhtenä loppusijoituksen turvallisuuden takaavana vapautumisesteenä, on iältään 1,8 miljardia vuotta. Jos kallion ikää ajatellaan vuoden mittakaavassa, ydinjätteen säteily vähenee luonnon taustasäteilyn tasolle kahdessa tunnissa. Klikkaa kuvaa saadaksesi sen suuremmaksi.


Jaa artikkeli: