Loppusijoitus

Ydinjätehuolto Suomessa

Vastuu ydinjätehuollosta kuuluu ydinvoimayhtiöille, joiden on huolehdittava tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista. Vuonna 1994 voimaan tulleen ydinenergialain mukaan ydinjäte pitää käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa Suomessa, eikä muiden maiden ydinjätettä saa tuoda Suomeen.

Vastuu jätehuollosta

Kansainvälisellä tasolla pyritään yleisesti siihen, että radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan siihen valtioon, josta se on peräisin. Tämä periaate ilmenee esimerkiksi Kansainväliseen Atomienergiajärjestöön, IAEA:han (International Atomic Energy Agency) kuuluvien maiden allekirjoittamasta ydinjätekonventiosta. Lähtökohtana on, että kansalliseen lainsäädäntöön sisältyy selkeät vastuunjakoa ja riippumatonta valvontaa koskevat määräykset.

Vastuu jätehuollosta kuuluu jätteen tuottajille eli voimalaitosyhtiöille, Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:lle, joiden vastuu kattaa kaikki toimenpiteet aina siihen asti kunnes ydinjäte on pysyvästi loppusijoitettu.

Suomen viranomaisilla on vastuu

  • ydinjätehuollon periaatteista
  • turvallisuusvaatimuksista
  • säädösten noudattamisen valvonnasta.

Lupien ja säädösten osalta vastuuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja turvallisuusvalvonnan osalta  Säteilyturvakeskus (STUK).


Voimalaitosjätteen sekä voimalaitosten purkujätteen osalta ydinjätehuollon käytännön toteutuksen hoitavat ydinvoimayhtiöt itse. Lisäksi voimayhtiöt huolehtivat käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista.

TVO:n ja Fortumin voimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta huolehtii voimayhtiöiden perustama Posiva Oy.


Ydinjätehuolto Suomessa


Jaa artikkeli: