Media

Ajankohtaista

10.2.2009 9.00

B+Tech Oy tekee uraauurtavaa tutkimusta Suomessa - Bentoniittisavien tutkimus on oleellinen osa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun kehittämistä

Pitkäikäiseksi suunniteltu kupari-rautakapseli ja bentoniittisavesta tehty puskuri kallion ja kapselin välissä muodostavat yhdessä merkittävän osan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisua.

Kapselointitekniikkaa on kehitetty 2000-luvulla pitkälle yhteistyössä Ruotsin SKB:n kanssa. Lähivuosina painopistealueeksi on muodostumassa bentoniittipuskuri. Lisätietoja tarvitaan loppusijoitustilojen rakentamisluvan edellyttämää turvallisuusperus¬telua varten. Tutkimuksia tekemään on perustettu B+Tech Oy, joka on ainoana suomalaisena yrityksenä erikoistunut loppusijoituksessa tarvittavan bentoniittisaven tutkimiseen.

Helsinkiläinen B+Tech Oy tuottaa asiantuntijoita ja asiantuntemusta bentoniittisavien ja mahdollisesti muidenkin savimateriaalien käyttäytymistä koskevissa asioissa. B+Tech varmistaa osaltaan, että Suomessa on riittävästi tietoa ja koulutettuja asiantuntijoita tekemään loppusijoitusratkaisun edellyttämää suunnittelutyötä ja osoittamaan bentoniittipuskurin vaadittu toimintakyky.

B+Tech Oy solmi yhteistyösopimuksen Posivan Oy:n kanssa marraskuussa 2008. Yhteistyösopimuksella halutaan varmistaa, että tarvittava tieto bentoniitin ominaisuuksista ja kokemus sen käytöstä ovat ajallaan olemassa loppusijoituksen tarpeisiin.

Bentoniittia käytetään loppusijoitustiloissa polttoainekapseleiden ympärillä suojaavana kerroksena. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuus perustuu useisiin teknisiin ja luonnollisiin vapautumisesteisiin, ja bentoniittipuskurilla on erityistä merkitystä, jos jokin muista suojaesteistä vastoin odotuksia vaurioituu.

B+Tech otti kesällä 2008 käyttöön tutkimuslaboratorionsa, joka on tiettävästi maailman ainoa pelkästään bentoniittitutkimuksiin suunniteltu laboratorio. B+Techin asiantuntijat tutkivat muun muassa paisuvan bentoniittisaven kemiallista koostumusta ja ominaisuuksia sekä sitä, miten bentoniitti käyttäytyy loppusijoitusolosuhteissa, erityisesti vuorovaikutuksessa pohjaveden, raudan ja sementin kanssa.

B+Tech Oy on perustettu vuonna 2007. Yritys aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa. B+Tech työllistää tällä hetkellä yhdeksän henkeä. Yrityksen omistavat suomalainen insinööritoimisto Saanio&Riekkola Oy ja ruotsalainen ClayTechnology Ab.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: