Media

Ajankohtaista

26.2.2016 8.20

DOPAS 2016 -seminaari toukokuussa Turussa

Euroopan laajuisen geologisen loppusijoituksen tulppaus- ja sulkemisteknologiayhteistyön tuloksia esitellään toukokuussa Turussa DOPAS 2016 -seminaarissa

Neljätoista ydinjätehuollosta vastaavaa yhtiötä ja tutkimuslaitosta yhteensä kahdeksasta Euroopan maasta on osallistunut kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mittakaavassa.

Neljä vuotta kestävä DOPAS-projekti ("Full-Scale Demonstration Of Plugs And Seals") käynnistyi syyskuussa 2012 ja projekti päättyy elokuussa 2016. Euroopan komission 7. tutkimuspuiteohjelma (2007-2013) avustaa sulkemisteknologian kehittämiseen tähtäävää hanketta 8,7 miljoonalla eurolla. Euroopan komission tuki kohdistuu erityisesti tulppiin liittyvän uuden teknologian kehittämiseen ja tulppien toimintakyvyn arviointiin.

Projekti kokoaa yhteen sulkemismenetelmien suunnitteluperusteet, kehittää uutta teknologiaa ja materiaaleja tulppien ja sulkujen toteutusta varten sekä suunnittelee ja toteuttaa kokonaan tai osittain viisi tulppakoetta. Lisäksi rakennettujen tulppien toimintakykyä arvioidaan turvallisuusvaatimuksia vasten. Toukokuussa 2016 DOPAS-projekti järjestää loppusijoitustilojen sulkemisteknologioihin keskittyvän kansainvälisen tieteellisen DOPAS 2016 seminaarin.

Lisätietoja seminaarin kotisivuilta

dopasseminaariPalaa otsikoihinJaa artikkeli: