Media

Ajankohtaista

25.8.2009 16.00

Eurajoen kunnalta myönteinen lausunto Posivan periaatepäätöshakemuksesta

Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 24.8.09 puoltavan lausunnon Posivan periaatepäätöshakemuksesta Olkiluodon loppusijoitustilojen laajentamisesta Loviisa 3-yksíkön käytetylle ydinpolttoaineelle. Päätös syntyi äänin 22-4.

Posiva jätti periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle viime maaliskuussa sen jälkeen, kun Fortum oli hakenut periaatepäätöstä Loviisa 3-yksikön rakentamiselle. Valtioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksenä on sijaintikunnan puoltavan lausunnon lisäksi se, että Säteilyturvakeskus ei turvallisuusarviossaan näe estettä periaatepäätöksen teolle. Säteilyturvakeskuksen odotetaan antavan lausuntonsa ja alustavan turvallisuusarvionsa Posivan periaatepäätöshakemuksesta 30.10.09 mennessä. Tämän jälkeen periaatepäätöshakemus on valmis valtioneuvoston käsittelyyn. Ydinenergialain mukaan valtioneuvoston periaatepäätös on annettava eduskunnan tarkastettavaksi.

 

Posiva on aiemmin hakenut periaatepäätöstä myös TVO:n suunnitteleman Olkiluoto 4-yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle. Eurajoen kunta on tätä koskevassa lausunnossaan puoltanut yksimielisesti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laajentamista eikä Säteilyturvakeskus ole alustavassa turvallisuusarviossaan nähnyt estettä periaatepäätöksen tekemiselle.

 

Olkiluoto 4 ja Loviisa 3 -yksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen myötä Olkiluodon loppusijoituslaitoksen kapasiteetti käsittää yhteensä 12 000 uraanitonnia.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: