Media

Ajankohtaista

17.11.2000

Eurajoen kunnan päätökset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta lainmukaisia

Eurajoen kunnanvaltuuston päätökset, jotka koskivat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta, eivät olleet lainvastaisia. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Turun hallinto-oikeuden ratkaisuista tehdyt valitukset.

Valituksia oli kaksi, joista toinen koski Eurajoen kunnanvaltuuston päätöstä (3.5.1999) hyväksyä Eurajoen kunnan ja Posiva Oy:n väliset maanvuokra- ja lainasopimukset edellyttäen, että Posiva hakee käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sijaintipaikkaa vain Eurajoen Olkiluotoon.

Toinen valituksista koski Eurajoen kunnanvaltuuston päätöstä (25.1.2000) puoltaa periaatepäätöshakemusta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon.

Kunnanvaltuuston 3.5.1999 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen Turun hallinto-oikeus hylkäsi marraskuussa 1999, koska hallinto-oikeuden mielestä kunnanvaltuuston toimivaltaan oli kuulunut päättää omistamansa tilan vuokraamisesta ja lainasopimuksen tekemisestä. Kunnanvaltuuston päätöksestä ei voi valittaa tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Turun hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole syytä.

Myöskään Eurajoen kunnan loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan puoltavan päätöksen muuttamiseen ei Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ole syytä. Turun hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuuston jäsenet eivät olleet esteellisiä päättämään loppusijoituksesta sillä perusteella, että he olivat mahdollisesti osallistuneet päätöksentekoon asioissa, joissa oli ollut kysymys kunnan ja ydinvoimayhtiöiden muista sopimuksista. Valtuusto ei ollut käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se lain mukaan oli ollut käytettävissä. Kunnanvaltuustojen päätöksiin ei voi hakea muutosta tarkoituksenmukaisuusperusteilla, vaan ainoastaan sillä perusteella, että ne olisivat lainvastaisia.

Lähde: KHO:n tiedote 17.11.2000

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: