Media

Ajankohtaista

7.11.2008

Geopäivässä opeteltiin kansalaisaktiivisuutta

Perinteinen Posivan järjestämä Eurajoen lukiolaisten geopäivä pidettiin 28.10.2008. Aiheena oli Posivan ympäristövaikutusten arviointiselostus ja se liittyi lukion opintosuunnitelmassa olevaan kansalaisaktiivisuuden aihekokonaisuuteen.

Posiva halusi saada nuoria mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, joten posivalaiset kävivät Eurajoen lukiossa kuulemassa näkemyksiä YVA-menettelystä ja loppusijoituksesta. Posivan viestintäpäällikkö Timo Seppälä ja tutkimuskoordinaattori Kari Koskinen kertoivat muun muassa YVA-menettelyn vaiheista ja loppusijoituslaitoksen laajennuksen vaikutuksista, loppusijoitusperiaatteesta ja loppusijoituksen aikataulusta sekä Olkiluodon paikkatutkimuksista.

Mutta mikä tärkeintä, lukiolaiset pääsivät itse ääneen. Eurajoen lukion toisen vuoden opiskelijat saivat esittää näkemyksiään ja kysymyksiään Posivan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta.

Kysymykset käsittelivät konkreettisia loppusijoituksen yksityiskohtia, kuten sitä, miten monta kapselia loppusijoitetaan vuosittain ja miten kapselit viedään loppusijoitustiloihin. Loppusijoitusasioita ei pidetty omalta kannalta yhdentekevinä, mutta mielipiteiden muodostaminen aiheesta koettiin haasteelliseksi johtuen siitä, että loppusijoituksessa puhutaan niin pitkistä aikajaksoista.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: