Media

Ajankohtaista

17.6.2015 15.18

Ikiroudan vaikutus loppusijoitukseen

Posiva on tehnyt perusteellista tutkimusta ikiroudan vaikutuksesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Olkiluodon peruskallio-olosuhteissa. Säteilyturvakeskus STUK on arvioinut Posivan tutkimuksia ja todennut helmikuussa työ- ja elinkeinoministeriölle loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa varten antamassaan turvallisuuslausunnossa, että loppusijoitus voidaan toteuttaa turvallisesti Posivan suunnitelman mukaisesti.

Rakentamislupahakemuksen jättämisen jälkeen Posiva on jatkanut ilmasto-, ikirouta-, ja jääkausien mallinnustarkasteluja niin menneen ajan kuin tulevaisuudenkin suhteen Posivan ydinjätehuolto-ohjelman YJH-2012 mukaisesti. Uusien mallinnusten tulokset raportoidaan lähivuosina ja niitä käytetään osana käyttölupahakemuksen turvallisuusperustelua.

Mallinnustyön lisäksi Posiva on yhdessä ruotsalaisen ja kanadalaisen ydinjätteistä huolehtivien yhtiöiden kanssa perustanut yhteisen projektin, Grönlannin Analogia Projektin (GAP), jonka puitteissa on vuodesta 2008 alkaen tutkittu mannerjään ja ikiroudan vaikutuksia kiteiseen kallioperään jäätikön reunan läheisyydessä aina 600 metrin syvyyteen saakka Kangerlussuaqissa, läntisessä Grönlannissa. Projekti on toiminut analogiatutkimuksena Olkiluodon tulevaisuuden jääkausille. Projektin tutkimustulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2015 aikana Posiva-raportti -sarjassa.

Posivan tutkimusten perusteella peruskallio on pintaosastaan rikkonaisempaa kuin syvemmällä. Pintaosien rikkonaisuus liitetään yleensä jäätiköitymisten vaikutuksiin. Toistuvien jäätiköitymisten vaikutus näkyy esimerkiksi vaaka-asentoisten rakojen esiintymisenä maanpinnan läheisyydessä. Syvemmälle mentäessä raot vähenevät ja ne ovat ikämääritystenkin perusteella hyvin vanhoja, eikä viitteitä uusien rakojen syntymisestä jäätiköitymiseen liittyen ole.

Posivan viimeisimmissä turvallisuusarvioissa on otettu huomioon ikiroudan mahdollinen ulottuminen loppusijoitussyvyydelle. Loppusijoituskapselin kestävyyttä on tutkittu 0 asteen alapuolella, eikä sillä tutkimusten perusteella ole merkitystä sen mekaaniseen kestoon.

Turvallisuusarvion perusteella (Posiva 2012-041))  ikiroudan ei odoteta vaikuttavan myöskään puskurin, eli bentoniittisaven ja täytön toimintakykyyn. Tätä tukevat puskuri- ja täyttömateriaaleille tehdyt laboratoriokokeet (Schatz & Martikainen 20102)) ja (Schatz & Martikainen 20123)), joiden mukaan jopa useat puskuri- ja täyttömateriaalien jäätymis-sulamissyklit eivät vaikuta loppusijoituksessa käytettävien materiaalien ominaisuuksiin haitallisesti.

Professori Matti Räsänen ym.4) julkaisivat kesäkuussa 2015 artikkelin ikiroudan vaikutuksesta loppusijoitukseen. Artikkelin mukaan nyt tehdyn perustutkimuksen tulokset muuttavat radikaalisti Olkiluodon ydinjätteen loppusijoituksen onnistumisen lähtökohtia. Julkaistu tutkimus tarkentaa Posivan omissa tutkimuksissaan käyttämiä lähtötietoja jäättömän kauden pituudesta. Ikiroudan lisäksi loppusijoitussyvyyden valinnassa huomioidaan useita muitakin tekijöitä.

1) Posiva, 2013. Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto -Performance Assessment 2012. Eurajoki, Finland: Posiva Oy. POSIVA 2012-04. 520 p. ISBN 978-951-652-185-8

2) Schatz, T. & Martikainen, J., 2010. Laboratory Studies on the Effect of Freezing and Thawing Exposure on Bentonite Buffer Performance: Closed-System Tests. Eurajoki, Finland: Posiva Oy. POSIVA report 2010-6. 58 p. ISBN: 978-951-652-177-3.

3) Schatz, T. & Martikainen, J., 2012.Laboratory tests and analyses on potential backfill materials. Eurajoki, Finland: Posiva Oy. Posiva working report 2012-74. 170 p.

4) Matti E. Räsänen, Janne V. Huitti, Saroj Bhattarai, Jerry Harvey III, Sanna Huttunen (2015): The SE sector of the Middle Weichselian Eurasian Ice Sheet was much smaller than assumed, Quaternary Science Reviews 122, 131-141.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: