Media

Ajankohtaista

16.1.2013 12.29

Kaipaatko ilmastoennustetta 130, 10 000 vai 120 000 vuoden päähän?

10 000 vuoden kuluttua Satakunnassa rantaviiva on siirtynyt 20 kilometriä länteen ja ilmasto-olot suosivat nykyiseen verrattuna enemmän lehtipuita ja pidempää lintujen pesimäkautta. Vaikka kukaan ei tiedä tarkasti, millainen on Olkiluodon ilmasto tuhansien vuosien kuluttua, arvioita tulevasta tarvitaan kuitenkin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelussa.

Mitä voidaan arvioida Olkiluodon ilmaston muuttumisesta seuraavan 10 000 vuoden aikana, Posivan hydrogeologi Anne Lehtinen?

”Mallinnusten mukaan ilmasto lämpenee seuraavien tuhansien vuosien aikana. Yleensä tästä seuraa sademäärien kasvu. Ilmastotyypin arvioidaan pysyvän nykyisen kaltaisena lauhkeana.

Todennäköisesti kasvillisuusrajat siirtyvät nykyistä pohjoisemmaksi. Suomessa voisi alkaa viihtyä kasveja, joita kasvaa nyt Tanskan korkeudella. Havupuut väistyvät lehtipuiden tieltä ja lintujen pesimäkaudet pitenevät.”

Kuinka paljon ilmasto voisi arvioiden mukaan lämmetä?

”Ilmatieteen laitoksen analysoimissa ilmastosimulaatioissa maapallon ilmasto lämpenee 0,3–8 astetta kuluvan vuosituhannen aikana. Lämpeneminen johtuu pitkälti ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmaston lämpenemisen suuruus on lopulta riippuvainen aiheuttamiemme päästöjen määrästä.”

Miksi Posiva tarvitsee ilmastoarvioita kauas tulevaisuuteen?

”Ilmatieteen laitoksen mallintamat tulevat ilmasto-olot liittyvät loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen. Posiva on koordinoinut näitä mallinnuksia. Ilmastomallinnus on yksi osa selvityksiä, joilla arvioidaan Olkiluodon soveltuvuutta loppusijoituspaikaksi.”
Anne Lehtinen
Anne Lehtinen työskentelee hydrogeologina Posiva Oy:n palveluksessa Olkiluodossa

Tarvitseeko Posiva ilmastomallinnusten lisäksi muita vastaavia arvioita?

”Osana tulevaisuusskenaarioita 10 000 vuoden päähän on arvioitu myös merenpinnan nousua. Tosin näihin arviointeihin liittyvät epävarmuudet ovat hyvin suuria.
Selvitysten mukaan seuraavien vuosituhansien aikana Itämeren keskimääräinen pinnankorkeus voi kohota 0,3–8 metriä. Samaan aikaan maa kuitenkin kohoaa edellisen jääkauden jäljiltä. On arvioitu, että seuraavan 1 500 vuoden aikana merenpinnan nousu voi ylittää maankohoamisen, mutta sen jälkeen maankohoaminen todennäköisesti ylittää merenpinnan kohoamisen.

On joka tapauksessa tärkeää tutkia esimerkiksi sitä, nouseeko merenpinta maanalaisen tutkimustilan ONKALOn suuaukolle asti.”

Onko ilmaston kehittymistä siis arvioitu myös lyhyemmällä ajanjaksolla kuin 10 000 vuotta?

”Ilmatieteen laitos on Posivan toimeksiannosta arvioinut sään ääri-ilmiöitä Olkiluodossa 130 vuoden aikajaksolla eteenpäin. Selvitysten perusteella kuluvan vuosisadan aikana Suomen ilmasto lämpenee ja sademäärät kasvavat. Lämpenemisen myötä äärilämpötilojen arvioidaan kasvavan eli esimerkiksi helleaallot muuttuvat nykyistä kuumemmiksi. Myös rankkasateiden arvioidaan yleistyvän tulevaisuudessa.
Tässä aikaskaalassa arviot perustuvat enemmän ennustamiseen kuin mallintamiseen. Tietyt syklit ovat toistuneet sääilmiöissä ja toistuvat lähitulevaisuudessakin.”

Kuinka kauas ilmastomallinnuksia on pisimmillään tehty?

”Osana pitkäaikaisturvallisuuden arviointia Ilmatieteen laitos on tehnyt Posivalle Olkiluodon ilmastoskenaarioita aina 120 000 vuoden päähän. Aikamatka on niin pitkä, että mallinnukseen liittyy paljon epävarmuuksia, mutta karkeaa ilmaston kehityksen haarukointia on kuitenkin pidetty tärkeänä. Mallinnuksen yhtenä osana simuloitiin tapahtumia 100 000 vuotta taaksepäin ja pyrittiin näin saamaan lisää luotettavuutta tulevaisuuden arvioimiseen.”


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: