Media

Ajankohtaista

24.1.2018 17.43

Kuulumisia maailmalta: Ruotsin loppusijoitushankkeen käsittely etenee

Ruotsin loppusijoitushanke on edennyt viranomaisten käsittelyyn. Maan säteilyviranomainen SSM ja Maa- ja ympäristötuomioistuin antoivat eilen tiistaina 23. tammikuuta lausuntonsa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen liittyen.

Ruotsin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta huolehtiva SKB on jättänyt vuonna 2011 rakentamislupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle Forsmarkiin. Hakemus eteni Ympäristötuomioistuimen käsittelyyn ja julkinen kuuleminen hankkeesta toteutettiin syksyllä 2017. Eilen tiistaina 23. tammikuuta sekä ympäristötuomioistuin että Ruotsin säteilyviranomainen SSM toimittivat lausuntonsa Ruotsin hallitukselle SKB:n rakentamislupahakemuksen jatkokäsittelyyn.

SSM puoltaa lausunnossaan loppusijoituslaitoksen rakentamista Forsmarkiin. Viranomaisen mukaan SKB:llä on edellytykset huolehtia loppusijoituksesta turvallisesti.

Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunnossa tuotiin esille, että suurin osa SKB:n hakemuksesta täyttää hyväksymisedellytykset. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan kuparikapselin pitkäaikaisen toimintakyvyn osalta on kuitenkin vielä joitakin epävarmuuksia liittyen kuparin korroosioprosesseihin. Ennen hakemuksen hyväksymistä SKB:ltä edellytetään jatkoselvityksiä asiassa. Nämä selvitykset ovat työn alla suunnitellusti.

Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen toteaa, että kuparin erilaiset korroosioilmiöt on tunnistettu myös Posivalla. Korroosio on otettu huomioon kuparikapselin mitoituksessa sekä loppusijoituksen turvallisuusperustelussa, joka oli osa Posivan rakentamislupahakemusta ja joka päivitetään tulevaisuudessa Posivan käyttölupahakemukseen.

Posivalla on käynnissä varmentavia korroosiotutkimuksia ja -mallinnuksia yhdessä SKB:n kanssa, joten nyt ei ole nähtävissä, että Ruotsin Maa- ja ympäristötuomioistuimen lausunto aiheuttaisi muutostarpeita meneillään oleviin selvityksiin.

Loppusijoituksen turvallisuus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio.

kapselintarkastus_DSC1762Palaa otsikoihinJaa artikkeli: