Media

Ajankohtaista

12.6.2009 13.38

Loppusijoituskapseli kestää korroosiota

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa kapselilla on keskeinen rooli. Kapselin pallografiittiraudasta valmistettu massiivinen sisäosa antaa sille mekaanisen lujuuden. Sisäosan suojana oleva viisi senttimetriä paksu kuparivaippa suojaa kapselia korroosiolta.

Posiva ja sen ruotsalainen yhteistyökumppani SKB (Svensk Kärnbränslehantering Ab) ovat tutkineet kuparin käyttäytymistä loppusijoitusta vastaavissa olosuhteissa vuosikymmenien ajan. Tulokset osoittavat, että vaippamateriaaliksi valittu erittäin puhdas, hapeton kupari kestää hyvin korroosiota kallioperän hapettomissa olosuhteissa.

 

Tukholman teknisen korkeakoulun (KTH, Kungliga Tekniska Högskolan) tutkijat ovat kuitenkin esittäneet arvioita, joiden mukaan kupari voisi syöpyä verraten nopeasti myös hapettomissa olosuhteissa. Näkemys perustuu teoriaan, jonka mukaan kupari riistäisi vesimolekyyliltä hapen, mikä johtaisi korroosioon ja vetykaasun muodostumiseen.

 

Ruotsin säteilyviranomainen SKI pyysi kesällä 2008 BRITE-asiantuntijaryhmäänsä tarkastelemaan KTH-tutkijoiden julkaisemia tuloksia. Ryhmän johtopäätöksenä oli, että KTH-tutkijoiden kokeistaan esittämät tiedot eivät anna riittävää tukea esitetylle korroosiomekanismille eikä esitettyihin väitteisiin ole saatavissa tukea muualtakaan alan tutkimuksesta.  BRITE-ryhmä ehdottaa riippumattoman kokeen järjestämistä väitteiden todenperäisyyden tarkastelemiseksi.

 

Posiva tukee ehdotusta riippumattomasta kokeesta mutta samalla Posiva tulee myös itse tutkimaan KTH-tutkijoiden esittämien väittämien paikkansapitävyyttä ja mahdollisia vaikutuksia loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen. Posiva aloittaa yhdessä SKB:n kanssa syksyllä 2009 tutkimukset, joissa yritetään toistaa KTH-tutkijoiden kokeet ja selvittää saadaanko samansuuntaisia tuloksia. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa VTT.


Lue lisää
Kuparin korroosio vedessä - vaikutukset loppusijoituksen turvallisuuteenPalaa otsikoihinJaa artikkeli: