Media

Ajankohtaista

1.2.2012 15.05

Loppusijoituskapselin ensimmäinen testireikä porattiin onnistuneesti

Maanalaisen tutkimustilan ONKALOn demonstraatiotunnelissa louhittiin tammikuun puolivälissä valmiiksi täyden mittakaavan testireikä loppusijoituskapselin mallia varten. Olkiluodossa on tarkoitus tehdä helmikuun aikana kaikkiaan neljä testireikää.

mustonen1
Sanna Mustonen
Posivan suunnittelukoordinaattori Sanna Mustonen, millaisesta loppusijoituskapselin testireiästä on tässä kyse?

”Testireikä on halkaisijaltaan 1,77 metriä ja syvyydeltään 8,3 metriä. Se tehtiin tavallaan väärinpäin käännetyn nousuporauksen keinoin, eli reikä porattiin umpikallioon ylhäältä alaspäin.”

Miten testireikä käytännössä tehtiin?

”Ensin porapäähän laitettiin halkaisijaltaan noin 30-senttinen terä, jolla porattiin pilottireikä. Sitten tilalle vaihdettiin varsinainen avarrusterä, jolla reikä avarrettiin täyteen mittaansa. Terässä oleva ohjuri ohjaa terän pilottireiän mukaisesti. Avarrusterää painettiin kallioon todella kovalla teholla. Reiän suoruutta mitattiin poraustyön eri vaiheissa. Oletuksena on, että kun pilottireikä on suora, ohjurin avulla myös varsinaisesta reiästä tulee suora. Testireikien porauksessa konetta operoi ruotsalaisen Bergteamet AB:n kokenut nousuporaushenkilöstö yhdessä koneen valmistaneen TRB:n porausasiantuntijan kanssa.”

kapre3
Sanna Mustonen ja porakone Sanna demotunnelissa.
Millaisella vauhdilla reikiä pystytään tekemään?

”Oli odotettua, että ensimmäisen testireiän teko kestää hieman kauemmin, sillä konetta ja sen ohjelmistoja testattiin ja säädettiin.Porausnopeus on reiän avarruksessa ja pilotin porauksessa ollut parhaimmillaan puoli metriä tunnissa. Olemme arvioineet, että jatkossa yksi reikä saadaan kokonaan valmiiksi porauksineen, mittauksineen ja muine aputöineen reilussa viikossa.”

Mitä tarkoitusta varten demotunneleissa tehdään tällaisia testireikiä?

”Tarkoituksena on hakea varmistusta sille, kuinka teemme vaatimukset täyttäviä loppusijoitusreikiä ja millainen reikiä poraavan koneen pitää olla varsinaisten loppusijoitusreikien tekoon tulevaisuudessa. Ennen loppusijoitustilojen rakentamista meidän on osoitettava, että pystymme tuottamaan näin suuria ja vaatimukset täyttäviä reikiä.”

Mitä tapahtuu valmiiksi poratuille testirei’ille?

”Tutkimustyö voidaan jakaa pääosin kahdenlaisiin tutkimuksiin: kallion luokituskriteerin (RSC) mukaisiin ja reiän fyysisiä ominaisuuksia todentaviin. RSC-tutkimukset tarkoittavat geologisia tutkimuksia, esimerkiksi vuotovesien mittausta ja kivilajien ja kiven rakoilun kartoitusta. Fyysisillä mittauksilla varmistetaan reikien suoruus sekä tarkka paikka ja muoto. Tutkimustulosten perusteella päätetään, hyväksytäänkö reikä vai ei. Molempien ehtojen, siis reiän fyysisten mittausten ja kallion luokituskriteerin, pitää täyttyä, jotta reikä voidaan hyväksyä.”

kapre8
Porakone on suunniteltu tarkasti loppusijoitustunnelin tilojen mittojen mukaan.

kapseli1
Teräskannella peitetty testireikä.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: