Media

Ajankohtaista

27.7.2011 13.56

Loppusijoitustietoa kairataan syvistä vesistä Grönlannin jäätikön alta

Posivan tutkimus- ja kehitystyössä yksi keskeinen kysymys on miten jääkausi vaikuttaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen, koska Suomeen on odotettavissa jääkausi seuraavan 100 000 vuoden aikana. Posiva tekee yhteistyössä ruotsalaisen SKB:n ja kanadalaisen NWMO:n kanssa Grönlannissa tutkimusta, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa jääkauden olosuhteista. Tärkein tutkimuskohde on jäätikön sulavesien vaikutus syvällä kalliossa. Tutkimuksissa on mukana hydrogeologi Anne Lehtinen Posivalta.

GAP eli Grönlannin analogiaprojekti käynnistyi vuonna 2009. Kolmivuotiseksi suunniteltu projekti alkaa siis olla loppusuoralla. Hydrogeologi Anne Lehtinen, miten tutkimus on edennyt?

 

"Hyvin. Nyt kesäkuussa Grönlannissa tehty kairaus ja mittauslaitteiston asennus on sujunut erityisen hyvin. Tällä kertaa mikään, joka olisi voinut mennä pieleen, ei mennyt pieleen", toteaa projektissa alusta alkaen mukana ollut Anne Lehtinen tyytyväisenä. Kesäkuussa Grönlannissa työskenteli yli 10 hengen tutkimus- ja kairausjoukko, joista kuusi oli Posivan tutkijoita.

 

Mitä Grönlannissa kesäkuussa 2011 tehtiin ja mitä tutkitaan?

 

"Tarkoitus on tutkia mannerjäätikön vaikutuksia suunnitellulla loppusijoitussyvyydellä, noin 500 metrin syvyydessä. Tutkimuskohteena on erityisesti jäätikön sulavedet; miten ne muodostuvat, kulkeutuvat ja mikä niiden yhteys pohjavesiin on. Tämän tutkimiseksi kairattiin reikä 632 metrin syvyyteen Isunnguan alueella noin 30 km Kangerlussuaqista itäkoilliseen, Länsi-Grönlannissa. Kairareikä alkaa jäättömältä alueelta läheltä jäätikön reunaa ja jatkuu jäätikön alle."

 

Kairareiän kautta voidaan ottaa vesinäytteitä eri syvyyksiltä ja näistä näytteistä voidaan päätellä, muodostuuko jäätikön läheisyydessä oleva pohjavesi jäätikön sulavesistä vai ei. Veden happipitoisuus vaikuttaa korroosioon, ja tämä on merkittävää loppusijoitusjärjestelmän kannalta.

 

Onko vastaavaa tutkimusta tehty aiemmin?

 

"Ei ole, tämä syvien pohjavesien tutkiminen jäätikön läheisyydessä on ihan uusi juttu. Tutkimusmielessä Grönlannissa ei ole kairattu aiemmin näin syviä, yli 600 metriin yltäviä reikiä. Tutkimusprojektissa onkin mukana loppusijoitusyhtiöiden lisäksi yli 10 yliopistoa eri maista. GAP-projektista siis hyötyy tiedemaailmakin." GAP-projektin tutkimukset päättyvät vuonna 2012 ja projektiraportit valmistuvat vuonna 2013.


Anne Lehtinen sulavesi web
Anne Lehtisen taustalla pauhaa Grönlannin jäätiköltä valuva sulavesi
kairapaikka rez
Kairapaikka sijaitsee Länsi-Grönlannissa jäätikön reunassaPalaa otsikoihinJaa artikkeli: