Media

Ajankohtaista

10.4.2008

Maaliskuinen asukasilta kokosi YVA-asioista kiinnostuneita

Posiva järjesti viime kuussa YVA-asioista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Olkiluodon ja sen lähiseudun asukkaille. Tilaisuus pidettiin 19.3. Vuojoen kartanolla. Asukasillassa käsiteltiin toteutettavaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä loppusijoituslaitoksen laajennukselle. Sinne saapui kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta.

Tilaisuuden avasi toimitusjohtaja Eero Patrakka kertomalla kiinnostuneille lähiasukkaille yleisesti Posivan toiminnasta. Turvallisuuspäällikkö Markku Friberg puolestaan toi esille Posivan omistajien, TVO:n ja Fortumin, suunnitteilla olevia  hankkeita ja niiden yhteyttä Posivan tulevaan YVA-menettelyyn. Friberg myös kertoi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, sen etenemisestä ja tarkoituksesta.

Viestintäpäällikkö Timo Seppälä korosti vuorovaikutuksen merkitystä kaikissa menettelyn vaiheissa. YVA-menettelyn yhtenä keskeisenä tavoitteenahan on edistää hankkeesta tiedottamista ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Illan lopuksi lähiseudun asukkaille tarjoutuikin mahdollisuus esittää omia kysymyksiään ja mielipiteitään. Asioina esille nousivat muun muassa käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittely, loppusijoituslaitoksen vaatima  kalliotilavuus ja laitoksen sijoittuminen Olkiluodon saarella.  Kysymyksiä esitettiin myös kallioperän lämpötilan muutoksista loppusijoituksen seurauksena. Erästä asukasta huolestutti, kuinka hyvin kallion lujuus, ruhjeet ja kivilajit on Posivan toimesta tutkittu. Kaikki kysymykset ja mielipiteet kirjattiin muistiin ja niitä tullaan käsittelemään YVA-ohjelmaa ja -selostusta laadittaessa.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: