Media

Ajankohtaista

4.6.2002

Maanalaiseen tutkimustilaan edetään tunnelilla

Posiva aloittaa lähivuosina käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi valitussa Eurajoen Olkiluodossa maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn rakentamistyöt. ONKALOn avulla hankitaan loppusijoituslaitoksen rakentamista varten yksityiskohtaista tietoa Olkiluodon kallioperästä. ONKALOn maanpintayhteyden arvioinnissa on päädytty ajotunnelin valintaan. Maanpintayhteyden suunnittelussa esillä oli myös kuiluvaihtoehto.

Maanalainen tutkimustila käsittää ajotunnelin ja siihen yhdistetyn ilmanvaihtokuilun sekä tutkimustasot 300, 400 ja 500 metrin syvyydessä. Myöhemmin ONKALO on tarkoitus liittää osaksi loppusijoitustiloja.


Maanpintayhteyden valinta perustuu huolelliseen vertailuun, jonka lähtökohtana ovat pitkäaikaisturvallisuuden, tutkimuksen ja teknisen toteutuksen vaatimukset. Ajotunneli tarjoaa kuiluun nähden paremmat mahdollisuudet tutkimusten toteuttamiselle jo rakennustöiden aikana sekä antaa joustavuutta loppusijoituksen toteutukseen. Myös kuljetukset (esim. kaluston ja louheen siirrot) on helpompi toteuttaa ajotunnelissa kuin kuilussa.

Suomessa ajotunnelin rakentamistekniikka on hyvin tunnettua ja siihen on tarjolla kotimaisia urakoitsijoita. Ajotunnelin aiheuttamat häiriöt loppusijoituskallion ominaisuuksiin voidaan hallita tunnelin sijainnin valinnalla, riittävällä etäisyydellä varsinaiseen loppusijoitusalueeseen ja tiivistyksin. Noin 500 metrin syvyyteen ulottuva ajotunneli tulee olemaan noin viisi kilometriä pitkä.

ONKALOn rakennuslupaa on tarkoitus hakea Eurajoen kunnalta kuluvan vuoden kuluessa. Rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2004 ja kestää 5-6 vuotta. Valmius tutkimusten aloittamiseen päätutkimustasolla 400 metrin syvyydessä saavutettaneen 3-4 vuoden kuluttua louhintatöiden alkamisesta.

ONKALOn rakentamisen ja maan alla tehtävien tutkimusten jälkeen on tarkoitus edetä loppusijoituslaitoksen rakentamisvaiheeseen siten, että loppusijoitus voidaan aloittaa vuonna 2020.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: