Media

Ajankohtaista

8.10.2004

Maanalaisen tutkimustilan ONKALOn rakentaminen on edennyt tunneliin

Posivan kesällä aloittamat maanalaisen tutkimustilan rakentamistyöt ovat edenneet avoleikkauksen louhinnasta kallion sisään. Tunnelia on louhittu noin 20 metrin pituudelta ja ensimmäiset geologiset kartoitukset on kalliotilassa ehditty jo tehdä.

"Lisäksi ensimmäisistä tunnustelurei'istä on tehty virtausmittaukset ja videokuvaukset sekä selvitetty kallioon pumpattavan veden menekkiä. Jatkossa tutkimukset on tarkoitus rytmittää rakentamisen kanssa siten, että joka kolmannen louhintakatkon jälkeen seuraa lyhyt, injektoinnin suunnitteluun liittyvä tutkimusvaihe", kertoo geologi Kimmo Kemppainen. Geologinen kartoitus tehdään kuitenkin jokaisen louhintakatkon jälkeen.

Tunneli louhitaan poraus-räjäytysmenetelmällä noin viiden metrin katkoissa. Louhinta etenee 20 - 35 metriä viikossa. "Tunnelin aloituksessa erityistä huomiota on kiinnitetty varovaiseen louhintaan eli katkot on räjäytetty vaiheittain, tunnelin otsaa on tiivistetty injektoimalla ja lujitettu pulttaamalla. Näin on haluttu varmistaa, että louhinnasta aiheutuva kallion rikkoutuminen on tunneliprofiilin ulkopuolella mahdollisimman vähäistä", toteaa ONKALOn työmaapäällikkö Kimmo Lehtola.

ONKALOn ensimmäinen urakka ulottuu 417 metrin syvyyteen ja arvioidaan valmistuvan 2008. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Kalliorakennus Oy. Rakentamistyöhön osallistuu tällä hetkellä noin 15 henkilöä. Lopulliseen laajuuteensa ONKALOn on määrä valmistua vuoteen 2010 mennessä. ONKALOssa tehtävillä tutkimuksilla hankitaan tarvittava lisätieto loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten vuonna 2012.

Myös maan päältä tehtäviin kallioperäkairauksiin perustuvat tutkimukset jatkuvat Olkiluodossa. Kesän ja syksyn aikana tutkimusalueelle on kairattu kaksi uutta reikää (KR 29 ja 30). Geofysikaaliset, hydrogeologiset ja pohjavesitutkimukset jatkuvat sekä vanhoissa että uusissa rei'issä.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: