Media

Ajankohtaista

3.11.2014 13.09

Menneisyys opettaa tulevasta

Monivuotiset tutkimukset Grönlannin jäätiköillä on saatu päätökseen. Posiva tuntee nyt tarkemmin olosuhteet jääkauden aikana ja sen jälkeen. Näin loppusijoituksen pitkän ajan turvallisuuden arviointi astuu jälleen yhden askeleen oikeaan suuntaan.

Gronlanti jaatikko

Posivalaiset tietävät nyt aiempaa enemmän jääkauden olosuhteiden vaikutuksista käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Loppusijoituksen suunnittelijat ovat viime vuosien aikana keränneet Grönlannissa uutta tietoa jäätiköitymisvaiheen, jääkauden kylmimmän vaiheen ja sitä seuraavan sulamisvaiheen olosuhteista.

Läntisessä Grönlannissa, Kangerlussuaqin kylän lähellä on alue, jonka kallioperän kivessä ja rakoilussa on paljon samaa kuin Olkiluodon loppusijoituspaikassa. Alue voi siis toimia analogiana tulevaisuuden oloille Suomessa.

”Grönlannista saaduilla tuloksilla saadaan tarkennettua Olkiluodon mallinnusta tulevien olosuhteiden osalta. Saimme tutkimuksista paljon varmuutta aiempiin oletuksiin jääkauden vaikutuksista”, Posivan hydrogeologi Anne Lehtinen sanoo.

Kenttäkokeet muun muassa osoittivat, että aiemmissa malleissa käytetty arvio jään painon vaikutuksesta hydrologiseen paineeseen on lähellä todellista tilannetta.

”Arviota oli aiemmin pidetty varsin konservatiivisena, mutta todelliset olot olivatkin lähellä tätä arviota”, Lehtinen kertoo.

Grönlannin tutkimukset kertoivat myös paljon loppusijoitussyvyydelle valuvien vesien suola- ja happipitoisuuksista.

Anne Tiina Gronlannissa
Posivan Anne Lehtinen(vas.) ja Tiina Lamminmäki ottamassa vesinäytteitä Grönlannissa 2014.

Tutkimukset on nyt käytännössä tehty

Posiva on tehnyt mannerjäätikön vaikutusten tutkimusta Grönlannissa vuodesta 2009 lähtien yhdessä ruotsalaisen SKB:n ja kanadalaisen NWMO:n kanssa. Kaikki kolme organisaatiota käsittelevät yhdessä tutkimustuloksia ja osallistuvat loppuraportointiin. Lehtisen mukaan loppuraportti valmistuu keväällä 2015.

”Tutkimukset Grönlannissa ovat nyt pääpiirteissään valmiit. Mahdollisesti haemme syvistä kairanrei’istä vielä monitorointinäytteitä.”

Viimeisimmän tutkimusmatkan aikana Lehtinen keräsi yhdessä Posivan kemistin Tiina Lamminmäen ja VTT:n mikrobiologin kanssa syvistä kairanrei’istä vesinäytteitä sekä reikien ympäristöistä ja itse rei’istä mikrobiologisia ja kemiallisia näytteitä. Lehtinen on vieraillut Grönlannissa joka vuosi vuodesta 2008 lähtien.

Tietoa tarvitaan jääkaudesta ja ajasta sen jälkeen

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta arvioitaessa on olennaista tuntea olosuhteita jääkauden aikana ja sen jälkeen. Kilometrien paksuinen jäämassa aiheuttaa loppusijoitustilojen päällä kovaa painetta.

Jäätikön sulaessa sulamisvedet etsivät poistumisreittejä. Loppusijoituksen kannalta on olennaista arvioida, tunkeutuuko vesi rakoja pitkin kallioon ja kuinka syvälle. Sulamisvedet voivat myös muuttaa pohjaveden kemiallisia ominaisuuksia. Lisäksi on huomioitava kallion liikehdintä, kun maankuori alkaa sulamisvaiheessa palautua ennalleen.

Posiva osallistui vuosina 2009–2014 Grönlannissa laajasti erilaisiin tutkimuksiin. Tutkaluotainmittauksilla selvitettiin muun muassa jäätikön paksuutta ja pohjan muotoa. GPS-asemien avulla tutkijat saivat tietoa jäätikön liikkeistä ja paksuuden muutoksista. Sääasemat puolestaan seurasivat lämpötilaa, tuulta, auringon säteilymääriä ja veden haihtumista.

Tutkimusalueella tehtiin kairanreikiä sekä jäätikölle että jäästä vapaille alueille. Kairanrei’istä saadun tiedon perusteella ikiroudan paksuudeksi alueella arvioitiin 350 metriä.Palaa otsikoihinJaa artikkeli: