Media

Ajankohtaista

Millainen on suo Olkiluodossa vuonna 4000?

Tutkijat etsivät ja löysivät alueita, jotka voisivat olla ominaisuuksiltaan lähellä Olkiluotoon syntyviä soita ja järviä. Luontotutkimuksilla selvitetään radioaktiivisten aineiden kulkeutumista luonnossa.

Kuinka tutkia Olkiluodon tulevia järviä ja soita, kun niitä ei ole vielä olemassa? Maankohoamisen myötä niitä kuitenkin muodostuu seuraavien tuhansien vuosien aikana Olkiluotoa ympäröiville merialueille.


Posivassa asia ratkaistiin vuonna 2007 alkaneessa hankkeessa etsimällä aiempien tutkimustietojen perusteella 33 suota ja 27 järveä, joiden nähtiin kuvaavan Olkiluodon tulevia oloja. Aineistosta valittiin jatkotutkimuksiin neljä suota ja seitsemän järveä, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan parhaiten Olkiluotoon tulevaisuudessa kehittyviä soita ja järviä.


”Parannamme tutkimussoiden ja -järvien avulla maankohoamisen ja turpeen kasvun malleja. Tutkimusten perusteella teemme radioaktiivisten aineiden kulkeutumis- ja annosmalleja siihen tilanteeseen, että loppusijoitustiloista tulisi luontoon päästöjä. Tutkimukset liittyvät loppusijoituksen turvallisuusanalyysiin, ja tietoja tarvitaan loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemukseen”, biosfääriarvioinneista vastaava ryhmäpäällikkö Ari Ikonen Posivasta sanoo.


Ari Ikonen 002 WEB
Ryhmäpäällikkö Ari Ikonen tekee biosfääritutkimusta.

 

Kartat kertovat tulevista oloista

 

Vuonna 2010 kartoitus muuttui kenttätyöksi Eurajoen Lastensuolla, Euran Koskeljärvellä ja Eurajoen Lutanjärvellä ja kuluvan vuoden elokuussa myös Loimaan Pesänsuolla. Soilla ja järvillä kartoitettiin geologiaa ja kasvillisuutta, mitattiin biomassojen määriä sekä kerättiin näytteitä turpeesta, kasveista ja järvien pohjista.

Tutkijat ottivat turvenäytteitä jopa kuutisen metriä paksun kerrostuman matkalta. Laboratoriokokeissa turpeeseen laitetaan radioaktiivista merkkiainetta ja seurataan

turvekerroksen läpi tulevan radioaktiivisuuden määrää.


”Radioaktiiviset aineet sitoutuvat hyvin turvekerrokseen, mutta lähtevät liikkeelle muutosten, kuten ojittamisen jälkeen”, Ikonen kertoo.


Hän sanoo, että soita ja järviä seurataan vuosien ajan. Tutkimussoilla näyttää hänen mukaansa riittävän jatkossa vuosi yhtä suota kohti, mutta samaa järveä aiotaan seurata useita vuosia kasvillisuuden kasvumallien puuttumisen takia.

Posivassa on tehty karttamalleja Olkiluodon tulevista olosuhteista. Tuhansia ja

jopa 10 000 vuotta eteenpäin katsovia karttoja on tehty eri skenaarioiden mukaan. Arvioissa on huomioitu muun muassa merenpinnan korkeuden, ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset.


suo web
Suotutkimusten kohteina ovat olleet Lastensuo Eurajoella ja Pesänsuo Loimaalla. Metsäntutkimuslaitoksen varttunut tutkija Lasse Aro otti luontotutkimuksiin liittyvää pintaturvenäytettä elokuussa 2010.


Posivassa on tehty karttamalleja siitä, miltä Olkiluoto voisi näyttää maankohoamisen jälkeen tuhansien vuosien päästä. Tässä esimerkissä kartta kertoo uusista järvistä ja soista sekä rantaviivasta noin 2 000 vuoden kuluttua.

Olkiluoto v4020 (pdf) (1.6 MB)


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: