Media

Ajankohtaista

2.4.2013 9.28

Olkiluodossa edessä kiireinen loppuvuosi – louhintaa, maanalaisia tutkimuksia ja uusien laitteiden testauksia

Loppusijoituksen aloittamista pohjustavat työt täsmentyvät Olkiluodossa koko ajan. Tämän vuoden aikana maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa muun muassa louhitaan kaksi uutta demonstraatiotunnelia, kerätään lisää tietoa loppusijoitukseen soveltuvasta kalliosta ja testataan loppusijoitukseen suunniteltuja asennuslaitteita.

Millaisia louhintatöitä ONKALOssa tehdään tämän vuoden aikana, tutkimuspäällikkö Kimmo Kemppainen Posivasta?

”Parhaillaan ONKALOssa louhitaan yhdystunnelia, joka yhdistää ONKALOn ja tulevat loppusijoitustilat. Noin 70 metriä pitkän tunnelin alueelle on tarkoitus tehdä myöhemmin kaksi pilottireikää.


T&K-töitä varten ONKALOon tarvitaan kaksi uutta demonstraatiotunnelia. Niiden louhinta aloitetaan loppukevään tai alkukesän aikana. Toinen tunneli louhitaan 23 metrin ja toinen 26 metrin mittaiseksi.”


Kemppainen
Tutkimuspäällikkö Kimmo Kemppainen


Kuinka ONKALOssa tehtävät tutkimustyöt etenevät tällä hetkellä?

”Keräämme lisää tutkimusaineistoa ja täsmennämme jo olevaa tietoa kallion soveltuvuusluokittelua (Rock Suitability Criteria, RSC) varten. Tietoa kerätään tekemällä ONKALOon kolme uutta pilottireikää. Tämän hetken suunnitelman mukaan ne saadaan tehtyä vielä tämän vuoden aikana.

Selvitämme ONKALOssa myös, miten paljon kivi kestää ennen kuin se alkaa särkyä ja hilseillä. Kokeessa lämmitetään koeloppusijoitusreikää ja seurataan ympäröivän kallion muutoksia. Kesän aikana koejärjestely puretaan ja reiän pintaa tarkastellaan visuaalisin menetelmin vaurioiden laajuuden määrittämiseksi.

Meillä on edelleen käynnissä myös bentoniittipuskurin seurantakoe, jossa tehdään jatkuvaa mittausta ja seurantaa.

Lisäksi ONKALOssa on menossa heikosti vettä johtavien rakojen veden johtavuuden selvitystyö ja kallion pidätyskykykoe. Edellisessä selvitetään, kuinka nopeasti ja miten paljon vettä kulkee kallioraoissa. Jälkimmäisessä tutkitaan, miten merkkiaine kulkee ja pidättyy kiven pinnalle.”

Demonstraatiotunnelit

Mitkä ovat keskeisimmät vaiheet tänä vuonna kehitystyössä?

”Olkiluotoon tulee ainakin kaksi uutta konetta, joita testataan ONKALOssa. Kevään loppupuolella pääsemme testaamaan ja koeajamaan bentoniittipuskurin asennuslaitetta. Testejä tehdään ensin maan päällä ja sitten aidoissa olosuhteissa ONKALOssa.

Loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvon testauksia on tarkoitus tehdä Olkiluodossa tämän vuoden loppupuolella.”

Mitä muita loppusijoitushankkeen kannalta tärkeitä töitä Olkiluodossa tehdään?

”Demonstraatiotunneli kakkoseen porataan lisää koeloppusijoitusreikiä. Ne on tarkoitus tehdä syksyllä.

Suunnitelmissa on myös irtikairata yhteen kairanreikään asennettu bentoniittitäytteinen kupariputki, joka asennettiin vuonna 2005. Saamme näin tietoa, millaisia muutoksia tapahtuu vuosien aikana bentoniitissa ja betonissa, kun ne ovat noin 500 metrin syvyydessä.

Lisäksi tärkeää tutkimustyötä tehdään hankkeessa, jossa testataan loppusijoitustunnelin päätytulpan rakentamista ja toimintaa. Loppukesän ja alkusyksyn aikana valmistelemme ONKALOssa tulpan paikkaa. Sen jälkeen vuoden 2014 puolella täytetään ja instrumentoidaan tulpan takaista tunnelia sekä tehdään betonimuotti tulppaa varten ja valetaan itse tulppa. Työ on osa Euroopan komission ja ydinjäteyhtiöiden yhteisesti rahoittamaa Dopas-projektia.”


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: