Media

Ajankohtaista

1.12.2004

ONKALO-tunneli edennyt 122 metrin pituuteen

Posivan ONKALOa louhitaan ja esille tulevaa kallioperää tutkitaan Posivan ja pääurakoitsija Kalliorakennus Oy:n voimin. Kolmessa vuorossa tehdyt työt ovat edenneet 122 metriin.

Yhtäaikaisesti louhinnan kanssa Posivan geologit kartoittavat louhittuja tiloja. Työskentely on prosessimaista, jossa vaihe seuraa toistaan, kunnes aloitetaan taas alusta.

Louhinta ei poikkea perinteisestä kalliorakentamisesta, mutta tunnelia ympäröivän kallion tiivistykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tunnelia louhitaan poraus-räjäytysmenetelmällä noin viiden metrin katkoissa, jolloin katkot räjäytetään vaiheittain. Viikossa edetään keskimäärin kolme katkoa, tavallisesti jopa seitsemän. Porausvaiheessa reikiä porataan 32-42 kallion rakenteesta riippuen.

ONKALOn louhinnasta vastaava Kalliorakennus Oy tekee myös tarvittavat ONKALOn tukemistyöt, seinien ja katon ruiskubetonoinnin ja pultituksen sekä LVIS-työt.

Tunnelia tiivistetään joka kolmannen katkon jälkeen injektoimalla, samalla tehdään virtausmittaus-, vesimenekkikokeet. Injektoinnin jälkeen geologit tutkivat kalliorakenteita, ja tutkimuksen päätyttyä alkavat poraus-, panostus- ja räjäytystyöt. Kallio-aineksen lastauksen, poiskuljetuksen, irtokivien tiputtelun ja kallioseinämän pesun jälkeen rusnataan eli varmistetaan ONKALOn katon ja seinien kestävyys, jotta geologit pääsevät taas kartoittamaan esille tulevia sivu- ja takaseinämiä. Geologit saavat tarkkaa tietoa kiven soveltuvuudesta loppusijoitukseen sekä täydentävät tekemäänsä Olkiluodon kalliomallia.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: