Media

Ajankohtaista

20.7.2010 15.50

ONKALOn isot tutkimusreiät ovat valmistuneet

ONKALOon on louhittu tähän mennessä viisi tutkimustilaa, jotka ovat ajotunnelin varrelle louhittuja muutaman kymmenen metrin mittaisia sivutunneleita. Yhteen tutkimustiloista, 345 metrin syvyydellä sijaitsevaan ns. POSE-kuprikkaan on porattu kolme halkaisijaltaan puolitoistametristä ja seitsemän (tarkka on 7,26 m) metriä syvää reikää. Reiät jäljittelevät loppusijoituskapselin reikää, mutta ovat halkaisijaltaan jonkin verran "oikeaa" reikää pienempiä.

Geologi Kimmo Kemppainen, miksi reiät porattiin?

Kimmo Kemppainen– Olemme käynnistäneet kokeen, jossa tutkimme kallion kestävyyttä pyöreän reiän pinnalla. Kalliossa normaalisti vallitseva jännitystila keskittyy reiän pinnalle, jolloin alhaisemman lujuuden kivi saattaa alkaa "hilseilemään" eli reiän pinnoilta voi irrota "kivilastuja". Seuraavassa vaiheessa nostamme jännityskenttää lämmittämällä.


Minkälaisia tuloksia on saatu - onko reikien sisäpinta murtunut tai hilseillyt kallion jännitystilan takia?

Tähän mennessä olemme poranneet kaksi reikää n. 90 cm etäisyydelle toisistaan, jolloin luonnon jännitystila on keskitetty muodostuneeseen pilariin. Reikien pinnoilla jännitys on huomattavasti yli ennustetun kestävyyden, mutta kivi ei ole toistaiseksi alkanut hilseillä. Tämä on hyvä merkki siitä että kivi on ennakoitua kestävämpää. Ensimmäisen tutkimusreiän seinämissä havaittiin pieniä muutoksia kiilleraidoissa. Seuraavassa vaiheessa aloitamme pilarin lämmittämisen, minkä seurauksen pilarin jännityskenttä kasvaa. Tutkimme myös lämmön vaikutusta reikään ja lämmönjohtumista reiän ympärillä. Tarkoituksena on saada kivi hilseilemään, jolloin kiven "hilseilylujuus" saadaan määritettyä. Kolmannen reiän osalta lämpövastukset asennetaan reiän sisälle, joilla jäljitellään lämpöä tuottavaa loppusijoituskapselia.


Minkälaista lämpötehoa kokeessa käytetään?

Vastuksien nimellinen teho on 4 kW, jota voidaan säätää siten että kivessä vallitseva lämpötila olisi mahdollisimman tasainen. Lämpötilaa mitataan sekä lämmitys rei'istä että isojen tutkimusreikien pinnoilta.


Minkälainen lämmönjohtavuus on Olkiluodon kivellä, verrattuna kallioon muualla Suomessa?

Olkiluodon kivien lämmönjohtavuus vaihtelee kivilajeittain, keskimäärin testattujen näytteiden lämmönjohtavuus arvo on 2.91±0,51 Wm-1K-1, kivillä arvo vaihtelee 2-7 välillä (vuolukivellä 6.4 Wm-1K-1). Lämpökapasiteetti puolestaan on 712±32 J kg-1 K-1, joka on luonnon kivillä keskimäärin 840 J kg-1 K-1 (vuolukivellä n. 980 J kg-1 K-1 ).


Kuinka kauan tutkimukset jatkuvat?

Tutkimukset jatkuvat ainakin vuoden 2011 puoliväliin saakka, jolloin alustavan suunnitelman mukaan saadaan päätökseen kolmannessa reiässä tehtävät lämmityskokeet. Tutkimusten edetessä tulee varmasti esiin seikkoja, joita pitää vielä tarkastella jolloin työt saattavat jatkua pidempään.


Vuotaako reikiin vettä? Jos vuotaa niin kuinka paljon?

Tulee hieman, mutta tässä vaiheessa vesi näyttäisi olevan merkkiainepitoista, mikä tarkoittaa sitä että reikiin valuu porauksessa käytettyjä vesiä.


Mitä rei'ille tapahtuu kokeiden jälkeen?

Jää nähtäväksi mitä niistä on jäljellä kaikkien tutkimusten jälkeen. On mahdollista että osa rei'istä jää pidempiaikaisen tutkimuksen/seurannan/monitoroinnin käyttöön. Jäävät vierailukohteeksi, mikäli demo-tunneleihin ei päästetä vierasryhmiä.

 

POSE-kuprikan 1. reikä
Hilseilylujuuden mittausjärjestelyt ensimmäisessä tutkimusreiässä.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: