Media

Ajankohtaista

12.1.2005

Pitkän linjan TVO:lainen tuo lisää kokemusta Posivan johtoon

Posiva Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.1.2005 alkaen tekniikan lisensiaatti Eero Patrakka, joka siirtyy Posivaan Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ydintekniikkaosaston johtajan tehtävistä. - En tule pystymetsästä, vaan tiedän aika tarkalleen mitä Posivassa tehdään, Patrakka toteaa.

Vuodesta 1974 TVO:lla monissa eri tehtävissä työskennelleen Patrakan on helppo astua uuteen rooliinsa Posivan toimitusjohtajana. Posiva ja useat yrityksen työntekijät ovat miehelle tuttuja Posivan alkuajoista, vuodesta 1996 lähtien. – TVO:n tutkimus- ja kehitystoimiston päällikkönä ollessani TVO:n ydinjätehuoltoasioiden koordinointi oli ollut minun vastuullani. Olen käytännössä tilannut TVO:n puolesta kaikki Posivan toteuttamat työt.


Hän on toiminut vuosia Posivan hallituksen neuvoa-antavissa toimikunnissa, Posivan teknisen toimikunnan jäsenenä ja vuorottelevana puheenjohtajana vuodesta 1996 ja taloustoimikunnan jäsenenä vuodesta 1998. Teknisessä toimikunnassa käsitellään muun muassa loppusijoituksen merkittävimmät tekniset ratkaisut, raportit ja suunnitelmat. Taloustoimikunnan päätehtävänä on ydinjätehuollon talous, lähinnä kustannusarvio- ja varautumisasiat. Toimikuntien työhön osallistuminen ja Posivan vuosittaisiin raportteihin perehtyminen ovat antaneet Patrakalle hyvän kuvan nykyisestä Posivasta.


Posivan toiminnan perusta on käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallinen, oikea-aikainen ja kustannustehokas toteuttaminen ydinjätehuoltovelvollisten omistajien eli TVO:n ja Fortum Power & Heat Oy:n sekä muiden tahojen asettamien vaatimusten mukaisesti. – Tätä tehtävää Posivan on toteutettava omistajien lähtökohdista sekä viranomaisten vaatimuksista. Posiva on siis tiukasti mukana myös omistajien liiketoiminnassa, Patrakka sanoo.


- TVO:n kanssa solmittu infrastruktuurisopimus tiivistää omistajayhteistyötä entisestään. Sen avulla Posiva vapauttaa omia resurssejaan ydinliiketoimintaan. Posivan vuosikymmenien ydinosaaminen on tutkimuksessa, kehityksessä ja suunnittelussa. Tällä hetkellä tärkeintä on toteuttaa ONKALOn rakentaminen ja saada rakentamislupa 2012, hän linjaa.


Patrakka myös tähdentää Posivan olevan keskellä ydinvoimaosaamisen suomalaista keskittymää, jonka muodostavat Posivan lisäksi TVO, TVO Nuclear Services Oy (TVONS), Fortum Nuclear Services Oy (FNS), VTT ja muutamat muut tahot. Posiva on jo menestyksekkäästi hyödyntänyt suomalaista ja kansainvälistä osaamista omassa tutkimuksessaan. – Posiva on erinomainen yhtiö, jolla on hieno henkilöstö. Miksipä muuten meillä kävisi asiantuntijavieraita ulkomaita myöten tutustumassa meidän loppusijoituskonseptiimme.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: