Media

Ajankohtaista

23.10.2012 9.37

Posiva aloittaa ONKALOssa poikkeuksellisen laajan testausohjelman

Posiva tekee seuraavien vuosien aikana maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa kokeiden sarjan, jolla se varmistaa, että loppusijoituksen kaikki vaiheet osataan varmasti tehdä. Vuosia kestävään toimintaan kuuluu testejä, joita ei ole koskaan aiemmin tehty Suomessa täydessä mittakaavassa.


Millaisia testejä Posiva aikoo seuraavina vuosina ONKALOssa tehdä, tutkimuspäällikkö Kimmo Kemppainen Posivasta?

”Testaamme muun muassa loppusijoitusreiän porausta, loppusijoituskapselin asennusta, kapselin ympärille tulevan bentoniittipuskurin asennusta, kapselireikien täyttöä sekä loppusijoitustunnelin täyttöä ja tulppausta.

Kemppainen1web
Testaustoimintaan nivoutuu kiinteästi uudenlaisten menetelmien ja tekniikoiden sekä loppusijoituksessa tarvittavien koneiden kehitys-, valmistus- ja testaustyö.”

Tehdäänkö kaikki testit aidoissa olosuhteissa?

”Koneille tehdään esitestejä maan päällä, mutta käytännössä kaikki kokeet ja testaukset tehdään tunneliolosuhteissa noin 400 metrin syvyydessä. On haastavaa tehdä ahtaissa tunneleissa spesiaalilaitteilla suuria testejä, joissa ollaan tekemisissä uudenlaisten asioiden kanssa, mutta olemme tottuneet tekemään töitä ONKALO-olosuhteissa.”


Kuinka poikkeuksellisista testeistä on kyse?

”Tällaisia testejä ei ole tehty täydessä mittakaavassa koskaan aiemmin Suomessa. Lähivuosina tehtävistä loppusijoituksen tekniseen toteutukseen liittyvistä kokeista Posivalle suurin yksittäinen projekti kulkee nimellä DOPAS-POPLU. Projektissa suunnittelemme ja toteutamme loppusijoitustunnelin tulpan.”


Millaista yhteistyötä Posiva tekee testaustoiminnassa?

”Osa kokeista tehdään EU-projekteina ja osa Posiva-vetoisina projekteina. Esimerkiksi täyden mittakaavan testausohjelmassa (Lucoex) tehdään testejä myös Ruotsissa, Ranskassa ja Sveitsissä. Lisäksi testauksiin liittyviä suunnittelutöitä tehdään useassa erityyppisessä insinööritoimistossa.

Yhteistyötä hyödynnetään menetelmien, koneiden ja rakenteiden suunnittelussa sekä Suomessa että ulkomailla. Ulkomailla on aiemmin tehty vastaavanlaisia kokeita, joista on tarkoitus oppia.”


Mikä on laajan testaustoiminnan tavoite?

”Hankimme näin varmistuksen, että loppusijoituksen kaikki vaiheet osataan varmasti tehdä. Testit kertovat lopulta sen, kuinka hyvin toimistossa tehty suunnittelutyö ja maailmalla toteutetut referenssiratkaisut toimivat todellisissa olosuhteissa.

Tavoitteenamme on ensin saada valmius loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen jättämiseen ja sen jälkeen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen aloittamiseen.”


Miten testausohjelma etenee lähivuosina?

”Osa testeistä aloitetaan ensi vuonna ja osa myöhemmin. Ensi vuodesta tulee monipuolisin Posivan testaushistoriassa.

Edellä mainitut testit ovat vielä osatestausta, eli yksittäisten vaiheiden testityötä. Työt tähtäävät siihen, että osatestien jälkeen voimme tehdä ONKALOssa täyden mittakaavan täyttötestin. Silloin yksi maanalainen tunneli täytetään samalla lailla kuin varsinaisessa loppusijoituksessa aiotaan tehdä. Testissä ei kuitenkaan käytetä käytettyä polttoainetta ja testin yhteydessä voidaan edelleen tehdä mittaus- ja tutkimustyötä.

Testausohjelma huipentuu lopuksi yhteistoimintakokeeseen, jossa toteutetaan kaikki ydinjätteen loppusijoittamiseen liittyvät työvaiheet käytännössä. Näin osoitamme, että hallitsemme työvaiheet niin hyvin, että loppusijoituksen aloittaminen Olkiluodossa on mahdollista.”Palaa otsikoihinJaa artikkeli: