Media

Ajankohtaista

20.5.2003

Posiva jätti tutkimustilan rakennuslupahakemuksen Eurajoen kunnalle

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy jätti tänään maanalaisen tutkimustilan eli ONKALOn rakennuslupahakemuksen Eurajoen kunnalle. Tutkimustilan avulla varmistetaan maan pinnalta tähän mennessä kairauksin saadut tulokset Olkiluodon kallioperän soveltuvuudesta loppusijoitukseen. ONKALOn rakentaminen helpottaa loppusijoitustilojen suunnittelua ja siellä tehtävillä tutkimuksilla hankitaan tietoa loppusijoituslaitoksen rakentamisluvan hakemiseksi valtioneuvostolta.

ONKALO rakennetaan Olkiluodon saaren keskiosaan, jonka soveltuvuutta loppusijoitukseen on tutkittu 1980-luvun lopulta lähtien. Olkiluodon voimalaitoksilta noin kaksi kilometriä itään sijaitsevalle alueelle on kairattu 23 syvää tutkimusreikää. Parhaillaan on käynnissä uuden tutkimusreiän kairaus.


ONKALO muodostuu 5,5 kilometrin mittaisesta spiraalimaisesta ajotunnelista, ilmanvaihtokuilusta sekä tutkimustasoista 420 m:n (päätutkimustaso) ja 520 m:n syvyydellä. ONKALOn kokonaistilavuus on 330.000 m3.


Louhintatöiden on suunniteltu alkavan kesällä 2004, mutta aluetöihin ryhdytään jo kuluvana vuonna. ONKALOn maanalaiseen rakentamistyöhön osallistuu aikavälillä 2004-2010 vuosittain 40 – 50 työntekijää. Ajotunneli louhitaan poraus-räjäytys-menetelmällä. Ilmanvaihtokuilu louhitaan ensin nousuporauksena ja myöhemmin levitetään lopulliseen mittaansa poraus-räjäytys-menetelmällä.


ONKALOn rakentamistöiden arvioidaan valmistuvan vuoteen 2010 mennessä, mutta tutkimukset aloitetaan jo ajotunnelin rakentamisvaiheessa. Ajotunnelin ja tutkimustasojen yhteyteen louhitaan tutkimussyvennyksiä, joissa tehdään geologisia, kalliomekaanisia, geofysikaalisia ja –kemiallisia tutkimuksia ja mittauksia. ONKALOn valmistuttua loppusijoitustekniikkaa voidaan testata ja havainnollistaa aidoissa olosuhteissa.


ONKALOn rakentamisen kustannusarvio on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa.


Teknisiä tietoja ONKALOsta:

  • Kokonaistilavuus 330.000 m3
  • Tunnelien pituus 8.300 m
  • Ilmanvaihtokuilun pituus 530 m
  • Ilmanvaihtokuilun halkaisija 6,0 m
  • Ajotunnelin leveys x korkeus 5,5 x 6,3 m
  • Ajotunnelin kaltevuus 1:10

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: