Media

Ajankohtaista

18.10.2017

Posiva valmistautuu FISST:iin ja yhteistoimintakokeisiin maanalaisilla tuotantolaitteilla

Posivan valmistautuu tulevan loppusijoituslaitoksen käyttöluvan hakemiseen.

 Käyttöluvan saamisen edellytyksenä on, että voidaan osoittaa loppusijoitusprosessin toimivan suunnitellusti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ONKALOssa FISST-koe, ”Full Scale In Situ System Test” eli täyden mittakaavan järjestelmäkoe vuonna 2018. FISST luo valmiuksia loppusijoituslaitoksen koekäyttöön liittyvälle yhteistoimintakokeelle vuonna 2023 ja edelleen tuotannon aloitukselle maanalaisilla tuotantolaitteilla vuonna 2024.

FISST:ssä kaikki tekniset vapautumisesteet (ns. Engineered Barrier System, EBS-komponentit) asennetaan kaksi erillistä koeloppusijoitusreikää sisältävään noin 50 metriä pitkään tunneliin, 420 metrin syvyyteen ONKALOn demoalueelle. Tekniset vapautumisesteet ovat: kuparikapseli, bentoniittipuskuri, tunnelintäyttö ja loppusijoitustunnelin sulkeva massiivinen betonitulppa, jonka avulla kosteuden vuoksi paisuvan bentoniittisaven aikaansaama paine tiivistää täytön tunnelin sisälle. Nämä komponentit on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä ja juuri tämä toimivuus osoitetaan FISST-kokeella.

Tämän kaltaisen ainutlaatuisen testin toteutuksen taustalla on ollut laitekehitysryhmälle työntäyteinen, jopa kiireinen vuosi 2017, kun FISST:ssä tarvittavia laitteita on valmistettu, viimeistelty ja testattu. Yhteistyössä on varmistettu, että riittävä aika on varattu jokaisen valmistettavan laitteen laadukkaalle ja turvalliselle toteutukselle, testauksille ja käyttöönotolle.

Ennen itse kokeeseen ryhtymistä jokainen Posivan valmistama prototyyppilaite on jo aiemmin testattu erikseen ja laitteet ovat yltäneet niille asetettuihin laadullisiin tavoitteisiin. Viime kuukaudet ovat pitäneet sisällään loppusijoituskonseptin ja kustannusten optimointia, joka tuotantolaitteiden osalta on tarkoittanut tuotannolliseen tehokkuuteen, huolto- ja käyttövarmuuteen, turvallisuuteen sekä eliniän kustannusten optimointiin liittyviä kehitystöitä ja testauksia.

Loppusijoitusreiän pohjan tasauslaitteen ja tunnelitäyttöön tarvittavien materiaalikasettien valmistus on tilattu Porilaiselta IS Work:ltä. Porin Uusiniityn teollisuusalueelle uskottu Posivan valmistus on myös viesti satakuntalaiselle metalliteollisuudelle: kotimaiselle laatutyölle on edelleen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Tämän lisäksi katseita on myös käännetty kohti Keski-Eurooppaa, sillä ydinteknisten vaatimusten täyttävistä laitteista on pitkäaikainen kokemus suurissa ydinteknisten koneiden ja laitteiden osaamisen vientimaissa, Saksassa ja Ranskassa. Maanalaisista tuotantolaitteista etenkin kapselin siirto- ja asennusajoneuvon (KSAA) nostolaitetekniikkaa tullaan kotimaisten toimittajien lisäksi tarjouskyselemään myös eurooppalaisilta toimittajilta. ”Olennaisinta Posivan omistamaa tietotaitoa KSAA:ssa on kuparikapselin säteilysuojakuvun liu’uttaminen loppusijoitusreikään, joka on viimeiseen asti hiottu pitkän laitekehityksen tuloksena. Materiaalit ja liuku-uran muodot ovat tässä konseptissa se olennaisin uusi tekninen ratkaisu”, kertoo Jouni Tiainen, KSAA-protolaitekehityksen projektipäällikkö.

FISST:ssä täytettävät koeloppusijoitusreiät on avarrettu vuonna 2014 demotunneli2-projektissa TRB-Sandvik:n suunnittelemalla ja valmistamalla Rhino-avarrinlaitteella. ”Sannaksi” nimetty prototyyppilaite käyttää käänteistä nousuporaustekniikkaa: halkaisijaltaan 350 mm ja syvyydeltään reilun 8 metrin pystysuuntaisen pilottiporauksen jälkeen pilottireikää käytetään halkaisijaltaan 1750 mm avarrinpään ohjaamiseen koko loppusijoitusreiän syvyydeltä. Prototyyppilaitteella havaittujen kehityskohteiden kartoitusta onkin Posivalla tehty vuosina 2015-2016 ja lopputuloksena on Posivalla mm. kehitetty prototyyppilaiteratkaisuun avarrinpään bentoniittihuuhteluprosessi, sekä pilottireikään lisättävä viskoosi bentoniittilieteseos, jolloin avarrinpään ohjaintapin kuluminen on simulaatioissa saatu vähenemään ja avartimen porasoijan poistoa tehostettua.

2017_04_24_SE 249
Loppusijoitusreiän porauslaitteen teräpäällä on mahdollista porata tiukat tarkkuusvaatimukset täyttäviä loppusijoitusreikiä.


Lopullinen loppusijoitusreikien poraamiseen käytettävä tuotantolaitteen hankinnan tarjouskysely tullaan käynnistämään vuoden 2017 aikana, jotta loppusijoituslaitoksen yhteistoimintakokeita varten tarvittavat loppusijoitusreiät saadaan tuotettua ja loppusijoituslaitoksen ydinteknistä käyttöä varten tarvittavien loppusijoitusreikien tuotanto voidaan aloittaa.

Loppusijoitusreikään asennettavan, kapselia ympäröivän bentoniittipuskurin asennuslaite on toteutettu aikanaan Euroopan komission osa-rahoittaman LUCOEX-projektin yhtenä kärkihankkeena. Laitteella on jo monissa testeissä onnistuneesti asennettu alipainetarttujaa käyttäen jopa useiden tonnien painoisia puskurilohkoja.

Posivan tuotantolaiteryhmän julkaisema ja käyttämä CE-merkintäprosessi on herättänyt kiinnostusta myös Posivan toisen omistajan, TVO:n, taholla. Koneturvallisuus perustuu kuitenkin lähinnä harmonisoitujen standardien käyttöön, huolella suunniteltuun ennalta laadittuun riskiarvioon sekä suunnittelun ja valmistuksen tulosaineistona syntyvään tekniseen rakennetiedostoon. CE-merkintä huipentuu CE-laitekilven asentamiseen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamiseen.

henkilokuva
Posivan tuotantolaiteryhmä
Kuvassa vasemmalta: Sanna Mustonen, Teemu Kivistö, Jarkko Stenfors, Jouni Tiainen ja Marianna Hanni.
Kuvasta puuttuvat: Keijo Haapala, Juha-Pekka Kisonen, Ilkka Laitinen
Teksti: Jarkko Stenfors
Kuvat: Jarkko Stenfors, Henna Engren

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: