Media

Ajankohtaista

5.12.2013 9.47

Posiva valmistautuu loppusijoitustekniikan testeihin ja laitosrakentamiseen

Posiva aloittaa ensi vuonna ONKALO-työmaalla täyden mittakaavan kokeet, joissa testataan loppusijoitukseen suunniteltujen asennuslaitteiden ja -tekniikan toimivuutta. Uusien asennuslaitteiden käytöstä hankitaan tietoa maan päällä ennen kuin bentoniittipuskurin ja kapselin asennusta testataan aidoissa olosuhteissa ONKALOssa. Maan päälle rakennettava testihalli otettaneen käyttöön helmikuussa.

TJAL
Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen
"Testihalli on välttämätön esivaihe ennen ONKALOn kokeita, sillä Posiva on valmistuttanut bentoniittipuskurin ja kapselin asennukseen prototyyppikoneet, joista ei ole käyttökokemusta. Haluamme varmistaa laitteiden toimivuuden, ennen kuin siirrymme massiivisten laitteiden kanssa ONKALOn ahtaisiin tunnelitiloihin", tähdentää Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen. Yli 400 metrin syvyyteen louhituissa testitunneleissa on tarkoitus tehdä asennuskokeita ensi vuoden loppupuolella. Parhaillaan näissä demonstraatiotiloissa louhitaan testitunneleita yhteiseurooppalaista tulppakoetta varten. Loppusijoitustunnelit tullaan suunnitelmien mukaan sulkemaan teräsbetonitulpalla.

Loppusijoitustekniikan testien ohella Posivassa valmistaudutaan kapselointilaitoksen ja maanalaisen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Yhtiö käynnisti marraskuussa rekrytointikampanjan, jolla laitosprojekteihin, loppusijoituksen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä turvallisuustehtäviin haetaan yli 20:tä osaajaa. "Posiva tähtää laitosrakentamisen aloittamiseen vuosikymmenen puolivälissä, joten siihen nähden rekrytointi oli syytä käynnistää juuri nyt" toteaa Posivan projektijohtaja Erkki Palonen.

PALL
Posivan projektijohtaja Erkki Palonen

ONKALO-työmaalla Posivan organisaation kasvuun on varauduttu toimistotiloja laajentamalla. Muutaman vuoden kuluttua alkava kapselointilaitoksen rakentaminen vaikuttaa alueen kulkujärjestelyihin. "Rakennamme uuden tieyhteyden ONKALOlle, sillä kapselointilaitos tullaan rakentamaan nykyisen tieyhteyden kohdalle", kertoo Posivan projektijohtaja Erkki Palonen.

ONKALOn maanalaisessa rakentamisessa seuraava mittava rakennustyö on henkilökuilun ja tuloilmakuilun viimeisen kuiluvälin nousunporaus. Sen jälkeen ONKALOn ilmanvaihto voidaan ohjata tulo- ja poistoilmakuilujen kautta tapahtuvaksi ja nostinlaitteen edellyttämä rakentaminen voidaan aloittaa henkilökuilussa.

Posiva jätti noin vuosi sitten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle. Hakemukseen liittyy laaja loppusijoituksen toteutukseen ja turvallisuuteen liittyvä aineisto, jonka arvioinnista vastaa Säteilyturvakeskus.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: