Media

Ajankohtaista

7.1.2008

Posivan loppusijoitushanke on edennyt suunnitellusti - laajemman loppusijoitustilan YVA-prosessi käynnistetään

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksia varten rakennettavan maanalaisen tutkimustilan ONKALOn louhinta on edennyt suunnitelmien mukaisesti Olkiluodossa. Lähes 2,6 kilometriä pitkän tunnelin perä on tällä hetkellä noin 240 metrin syvyydessä. Lisäksi ilmastointi- ja henkilökuilut on nousuporattu -180 metrin tasolle.

Käytetty ydinpolttoaine on tarkoitus loppusijoittaa noin 400 metrin syvyydelle, jonne louhinnan arvioidaan ulottuvan vuonna 2009. Tutkimustietoa loppusijoitussyvyydeltä aletaan toden teolla kerätä kuitenkin jo vuonna 2008, kun louhinta on edennyt -300 metrin tasolle. Tällöin tutkimuskairaukset ulotetaan tunnelista loppusijoitussyvyydelle.

Posivan toiminta tähtää nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden ja rakenteilla olevan OL3:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen. Posiva varautuu myös ottamaan huomioon omistajiensa mahdollisten uusien ydinvoimalaitoshankkeiden käytetyn polttoaineen loppusijoituksen.

Posivan vuosina 1997–1999 toteuttama YVA-menettely kattoi yhteensä 9 000 uraanitonnia. Ympäristövaikutusten arviointi on tältä osin tehty, mutta Posiva päivittää 1990-luvun lopulla tehtyjä selvityksiä. Posivan omistajien meneillään olevien YVA-hankkeiden perusteella käytetyn polttoaineen kokonaismäärän arvioidaan nousevan noin 12 000 uraanitonniin, mikä edellyttää loppusijoituksen osalta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Posiva käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vuoden 2008 alussa.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: