Media

Ajankohtaista

23.1.2015 10.08

Posivan rakentamislupahakemus etenee turvallisuus edellä

Posivan rakentamislupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle on nyt ollut kaksi vuotta viranomaisten arvioitavana, ja päätösten aika on ennakkotietojen mukaan lähenemässä.

Luvan myöntää valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esityksen pohjalta, mutta käytännössä ratkaisevaa luvan saamiselle on Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunnon sisältö.  Ydinenergialaki edellyttää, että rakentamislupahakemuksesta pyydetään lausunto ainakin STUKilta ja ympäristöministeriöltä, mutta käytännössä lausuntoja on pyydetty monilta muiltakin asianosaisilta.

Juhani Vira, johtava asiantuntija, Posiva

”Yksi luvan myöntämisen ehdottomista edellytyksistä on suunnitellun ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuus. Tämän asian arviointi on erityisesti STUKin vastuulla, joten STUKin lausunnolla on ratkaiseva merkitys valtioneuvoston lupakäsittelyn kannalta”, johtava asiantuntija Juhani Vira Posivasta sanoo.


Parhaillaan eduskunta on käsittelemässä eräitä muutoksia ydinenergialain sisältöön. Muutosten jälkeen laki yksiselitteisesti edellyttää, että valtioneuvosto ottaa huomioon STUKin turvallisuutta koskevat ehdotukset, jotka voivat sisältää myös ehtoja luvan saajalle.

Valvonta jatkuu myös rakentamisen aikana

Vaikka STUK antaisikin myönteisen lausunnon, eli suosittelisi lupahakemuksen hyväksymistä, se voi liittää lausuntoonsa erilaisia vaatimuksia. Posivan on täytettävä nämä vaatimukset rakentaessaan kapselointi- ja loppusijoituslaitosta.

Vaatimuksia voi kohdistua myös käyttölupahakemukseen liitettävän turvallisuusperustelun ja käyttöturvallisuusarvion sisältöön ja laatimistapaan.

Vesa Ruuska
Vesa Ruuska, turvallisuuspäällikkö, Posiva

”Näin todennäköisesti tulee käymään. STUK on jo viime vuonna pyytänyt Posivalta niin sanottua kehitysohjelmaa. Siinä selostamme, miten aiomme ratkaista vielä jäljellä olevat loppusijoituskonseptiin liittyvät keskeneräisyydet ja osoitamme, että mahdollisesti jäljelle jäävät epävarmuudet eivät uhkaa ratkaisun pitkäaikaisturvallisuutta”, Posivan turvallisuuspäällikkö Vesa Ruuska sanoo.

Todennäköistä on, että monet kehitysohjelmassa mainitut asiat esiintyvät myös STUKin lisäselvityksiä vaativien kohteiden listalla.

”Vaikka rakentamislupa antaakin aikanaan Posivalle valtuudet ruveta rakentamaan sekä maanpäällistä kapselointilaitosta että maanalaisia loppusijoitustiloja, rakentaminen tulee olemaan STUKin tiukassa valvonnassa”, Vira muistuttaa.

Näillä näkymin STUK tulee tekemään erillisen arvion Posivan valmiudesta aloittaa laitosten toteutus. Vasta tämän perusteella Posiva voi käynnistää luvanvaraisen rakentamistoiminnan.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: