Media

Ajankohtaista

17.9.2012 15.21

Puristamalla vai pursottamalla - pellettien valmistamiseen haetaan parhaita tapoja

Posiva on testannut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa käytettävien bentoniittipellettien valmistusta. Käytännön tutkimustyö on tapahtunut VTT:n Espoon ja Jyväskylän toimipisteissä. Tutkimustyössä on etsitty oikeanlaista pelletin koostumusta, pituutta ja valmistustapaa.

Miksi Posiva tekee bentoniittipellettien tutkimustyötä, Posivan kehitysinsinööri Keijo Haapala?

”Haluamme selvittää erilaisten bentoniittipellettien ominaisuuksia. Lisäksi pyrimme varmistamaan, että bentoniittipellettejä voidaan valmistaa Suomessa loppusijoituksessa käytettävillä materiaaleilla.”


Mihin bentoniittipellettejä loppusijoituksessa tarvitaan?

”Niitä tarvitaan loppusijoitusreikien ja - tunneleiden täytössä. Loppusijoitusreiässä kapselin ympärille asennetaan bentoniittilohkoja ja niiden ja kallion välinen rako täytetään pelleteillä. Vastaavasti loppusijoitustunneleissa 

KeijoHaapala1
Posivan kehitysinsinööri Keijo Haapala

täyttölohkojen ja seinän/katon välisessä raossa käytetään pellettejä. Tyynymäisiä pellettejä on testattu Olkiluodon ONKALOssa osana 40 prosentin mittakaavaan rakennettua puskuritestiä. Täyden mittakaavan testi on tarkoitus aloittaa ONKALOn demonstraatiotiloissa vuonna 2014. Silloin käytössä on täysimittainen kuparikapseli, jonka ympärille asennetaan bentoniittilohkoja. Lohkojen ja kallion välinen rako täytetään bentoniittipelleteillä.”

Ovatko testit jo paljastaneet jotain pellettien laadusta?

”Testeissä on saatu alustavasti hyviä tuloksia. Pelletti ei murene käsittelyssä ja pituus vaikuttaa sopivalta. Pursotusmenetelmällä valmistettujen pellettien pituudet vaihtelevat.Hienoainesta tulee valmistuksessa vain vähän verrattuna valmiiden pellettien määrään. Tarkoituksena on kuormittaa valmiita pellettejä puristustesteillä ja testata niiden kestävyyttä ja käsittelyä. Ensimmäiset pursotusmenetelmällä valmistetut bentoniittipelletit jäävät VTT:lle, ja niille tehdään laboratoriotestejä Espoossa.”

 

Voidaanko bentoniittipellettejä valmistaa eri menetelmillä?

”Niitä on tehty sekä puristamalla että pursottamalla. Kanadassa on Posivan, ruotsalaisen SKB:n ja kanadalaisen NWMO:n yhteistyönä tehty pellettitutkimusta. Siellä tutkimustyön toteuttaja AECL (Atomic Energy of Canada Limited) valmisti tyynymäisiä puristettuja pellettejä eri materiaaleista. He tutkivat niiden ominaisuuksia ja raportoivat kehitystyön tulokset. Posiva on tähän mennessä valmistanut erilaisia testejä varten kuusi tonnia tyynymäisiä pellettejä MX-80-bentoniitista.

Jyväskylän VTT:ssä tehtiin aiemmin parinsadan kilon sarja bentoniittipellettejä pursottamalla. Samalla haettiin sopivia ’reseptejä’ pellettiraaka-aineisiin. Eroja oli savilaaduissa ja materiaalin kosteustasoissa. Syyskuun alussa Jyväskylässä tehtiin isomman kokoluokan pursotustestejä, joissa kokeiltiin kahta erilaista kosteustasoa ja tehtiin halkaisijaltaan kahta erilaista pellettiä. Uusimmille pelleteille tehtävien testien jälkeen voimme verrata tutkimustuloksia puristamalla valmistettujen pellettien tuloksiin.Tehokkaalla pursotusmenetelmällä valmistetaan bentoniittipellettejä puristusmenetelmää nopeammin.”

 

Mitkä ovat tärkeimmät kriteerit loppusijoituksessa käytettävissä bentoniittipelleteissä?

”Pelletin raaka-aineella tulee olla riittävät paisumisominaisuudet sekä pelleteissä sopiva kosteus ja kyky täyttää sille tarkoitettu tila. Esimerkiksi pursotetut pelletit eivät saa olla liian pitkiä, jotteivät ne holvaannu rakoa täytettäessä.”

Bentoniittipelletit
Bentoniittipellettien valmistusta testattiin syyskuun alussa VTT:llä Jyväskylässä.

 

 


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: