Media

Ajankohtaista

24.9.2013 10.04

Rakentamisluvan ehtona: Poikkeuksellisen pitkälle suunniteltu

Posiva Oy jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM)viime vuoden vaihteessa. Tekeillä on uraaurtava työ, jota seurataan kaikkialla maailmassa.

Parisenkymmentä päätoimista tarkastajaa, tarvittaessa enemmänkin. Tutkijoita, asiantuntijoita, virkamiehiä. Kuntia sekä kansalaisjärjestöjä. Säädöksiä, ohjeita, arvioita, tulkintoja ja lausuntoja. Tiivistä yhteistyötä, riippumattomia tahoja, keskustelua. Tämä kaikki tarvitaan koko maailmassa ainutlaatuisen laitoksen luvitusprosessin hoitamiseen. Kaikessa monimuotoisuudessaan koko koneistolla on lopulta yksinkertainen tavoite: käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen loppusijoittamisen varmentaminen.

 

Täsmentämistä  tarkastelun seurauksena

 

Loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus koostuu valtioneuvostolle toimitetusta varsinaisesta hakemuksesta liitteineen sekä Säteilyturvakeskukselle (STUK) tarkasteltavaksi toimitetusta laajasta turvallisuusaineistosta. Työnjako tarkastajien kesken on selkeä: TEM

Vesa Ruuska
- Hakemusprosessiin on odotettu kuluvan parisen vuotta. Aikataulu on tiukka, mutta sitä edelleenkin tavoittelemme, turvallisuuspäällikkö Vesa Ruuska Posivalta toteaa.

keskittyy eri tahojen kuulemiseen ja lausunnoissa ilmenneiden asioiden käsittelyyn, STUK turvallisuusteknisiin ratkaisuihin.

 

 - Saimme aineistosta ensimmäisen palautteen STUKilta huhtikuun loppupuolella.  Siinä todettiin, että tehdyn kattavuusarvion perusteella yksityiskohtainen tarkastelu voidaan aloittaa suurimmassa osassa aineistoa. Jotkut asiat vaativat kattavampaa selvitystä, johon liittyvää täsmennystä teemmekin koko luvitusprosessin ajan, turvallisuuspäällikkö Vesa Ruuska Posivalta selvittää.

 

Ruuskan mukaan työlistalla on tällä hetkellä muutama kymmenen lisäselvitystä, mutta yksityiskohtaisen tarkastelun seurauksena niitä on odotettavissa vielä rutkasti lisää.

 

- Minulla on sellainen näkemys, että ennen kuin varsinaiseen rakentamiseen pääsemme, käytännössä koko lupa-aineisto on täsmennetty kertaalleen - osa omien suunnitelmiemme täsmentyessä ja osa  STUKilta saatavan palautteen perusteella. Eli työtä ja kirjoittamista riittää hyvin ensi vuodellekin, Ruuska kertoo.

 

Taustalla tiukentuneita ehtoja

 

Osa vaadittavista täsmennyksistä johtuu käytössä olevan säännöstön soveltamisesta.  Ainutlaatuiseen, aivan uudentyyppiseen, ydinlaitoskokonaisuuteen on sovellettava säädöksiä, jotka on lähtökohtaisesti tehty ydinvoimalaitoksia varten. Soveltamisessa taas täytyy tehdä tulkintoja, jotka eivät kaikilta osin ole yksiselitteisiä. Tähän vaaditaan hyvää ja tiivistä vuoropuhelua Posivan ja viranomaisen välillä.

 

Lisäksi luvitusprosessin aikana on ollut meneillään STUKin säännöstöuudistus.  Aineisto päivitetään nyt vastaamaan hakemuksen jättämisen jälkeen täsmentyneitä, osin muuttuneitakin ohjeita. Vaatimustaso ja valvontamenettelyt ovat lopulta aika lähellä sitä, mitä uusien ydinvoimalaitosten rakentamisessa tänä päivänä vaaditaan.

 

- Lähtökohtaisesti laitoksen pitää olla hyvin pitkälle suunniteltu ennen kuin lupa irtoaa, Ruuska täsmentää.

 

Teksti ja kuva: Johanna Aho

 

Rakentamislupahakemuksen kasittely web


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: