Media

Ajankohtaista

30.9.2010 15.10

Säteilyturvakeskuksen lausunto: Posivan hanke etenee asianmukaisesti

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut lausunnon Posivan "esirakentamislupa-aineistosta". STUK toteaa lausunnossaan Posivan rakentamislupahakemuksen valmisteluun liittyvät aineistot pääosin edellytysten mukaisiksi ja Posivan edenneen suunnitelmien mukaisesti maanalaisen tutkimustilan ONKALOn toteutuksessa Olkiluodossa.

Aikataulu loppusijoituslaitoksen luvituksessa on kuitenkin tiukka, sillä  Posivan on jätettävä rakentamislupahakemus valtioneuvostolle vuoden 2012 loppuun mennessä.


Esiluvitusaineistoa on käsitelty virallisen rakentamislupahakemuksen tavoin. Posiva jätti esiluvitusaineiston syksyllä 2009 työ- ja elinkeinoministeriölle, joka on lähettänyt sen laajalle lausuntokierrokselle valtion ja aluehallinnon viranomaisille.  Nyt arvioidun esiluvitusaineiston tarkoituksena on osoittaa Posivan valmius jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vahvistaman aikataulun mukaisesti vuonna 2012.

 

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on tutkittu Olkiluodossa 1980-luvulta alkaen. Posiva hyödyntää rakentamislupahakemuksessa vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoa, jota täydennetään ONKALOsta saatavalla informaatiolla. ONKALOon rakennetaan loppusijoitussyvyydelle  lähikuukausina testaus- ja demonstraatiotilat, joissa testataan loppusijoitukseen soveltuvan kallion luokitusjärjestelmää ja havainnollistetaan loppusijoituksen toteutusta


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: