Media

Ajankohtaista

18.3.2011 7.57

SKB jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen

SKB jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen Ruotsin viranomaisille 16.3.2011. Loppusijoituslaitosta haetaan kahdelle paikkakunnalle siten, että kapselointilaitos on tarkoitus rakentaa Oskarshamniin ja maanalaiset loppusijoitustilat Östhammariin. Lupahakemuksen käsittelyn odotetaan etenevän siten, että rakentaminen voidaan aloittaa 2015 ja loppusijoitus 2025.

Kaikki Ruotsin käytetty ydinpolttoaine on välivarastoituna Oskarshamnin ydinvoimalaitosalueella sijaitsevaan keskitettyyn välivarastoon CLAB:iin (Central Lager för Använt Bränsle), jonka yhteyteen esitetään kapselointilaitoksen rakentamista. Polttoaineen loppusijoitus on suunniteltu tapahtuvan Östhammarissa Forsmarkin ydinvoimalaitosten lähialueella, jonne kapseloitu polttoaine kuljetetaan laivalla.


Loppusijoituslaitoksen lupahakemuksen käsittelyä ohjaa Ruotsissa kaksi lakia: ydintekniikkalaki (kärntekniklag) ja ympäristökaari (miljöbalken), joiden mukaisesti hakemus luovutettiin Suomen Säteilyturvakeskusta vastaavan SSM:n (Strålsäkerhetsmyndighet) sekä ympäristötuomioistuimen arvioitavaksi. Ydintekniikkalain mukaisessa käsittelyssä tarkastellaan loppusijoituslaitoksen toimintaperiaatteita, ydinturvallisuutta ja pitkäaikaisturvallisuusnäkökohtia kun taas ympäristökaaren mukaisessa käsittelyssä tarkastellaan etupäässä loppusijoituslaitoksen rakentamisen- ja käytönaikaisia ympäristövaikutuksia.


Hakemuksen taustalla on yli 30 vuotta tutkimus- ja kehitystyötä, jonka perustuu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen metallikapseleissa syvälle kallioon (KBS-3 menetelmä). Posiva on omaksunut saman loppusijoitusratkaisun ja tekee tiivistä yhteistyötä SKB:n kanssa loppusijoitustekniikan eri osa-alueilla.


SKB-110316_rakentamislupahakemus
Kuva: SKB


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: