Media

Ajankohtaista

8.1.2016 10.10

Testissä on yli sata tonnia suomalaista osaamista

Posiva on saanut hyviä tuloksia loppusijoituskapselin siirtoon ja asennukseen suunnitellun laitteen prototyypin testauksesta. Kun STUK hyväksyy lopullisen laitteen suunnitelmat, voidaan ajoneuvo rakentaa loppusijoitustoimintaa varten.

Loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvo tuotiin marraskuun puolivälin jälkeen ylös ONKALOsta. Prototyyppilaitetta testattiin maanalaisessa tutkimustilassa aidoissa olosuhteissa.

kapselikone1_web
Kapselin siirto- ja asennusajoneuvoa käytetään loppusijoituskapseleiden siirtämiseen ja paikalleen asettamiseen. Posiva on testannut laitteen prototyyppiä maan päällä ja ONKALOssa. Posivan järjestelmävastaava Jouni Tiainen (pikkukuva) sanoo, että testeillä osoitetaan laitteen toimivan tunneliolosuhteissa. Samaan aikaan Posiva tekee kehitystyötä loppusijoitustunnelin täyttömateriaalien asennuslaitteen osalta (alakuva).

– ONKALOn demotunnelissa tehdyillä testeillä osoitetaan, että laite toimii tunnelioloissa. Kapselin siirto- ja asennusajoneuvon kehitystyö on edennyt suunnitellusti, ja olemme päässeet tavoitteisiimme, Posivan järjestelmävastaava Jouni Tiainen sanoo.
Jouni_Tiainen_web
Nimensä mukaisesti kapselin siirto- ja asennusajoneuvoa käytetään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa loppusijoituskapseleiden siirtämiseen ja paikalleen asentamiseen. Laitteella on tarkoitus kuljettaa kapseli reilun 400 metrin syvyydessä sijaitsevasta välivarastosta loppusijoitustunneliin ja sijoittaa se bentoniittisavitäytteellä vuorattuun loppusijoitusreikään.

Yli sata tonnia painava ajoneuvo koostuu kahdesta osasta: kapselinasennuslaitteesta ja sitä hinaavasta terminaalitraktorista.

Testitulokset ratkaisevat jatkokehitystarpeen

Täysin suomalaisin voimin suunniteltu ja rakennettu kapselin siirto- ja asennusajoneuvo tuli Olkiluotoon keväällä 2014. Taustalla oli neljän vuoden suunnittelu- ja rakennustyö.

Ajoneuvo on optimoitu kooltaan, toiminnoiltaan ja turvallisuusominaisuuksiltaan loppusijoitustunneleita varten.

Ennen ONKALOssa tehtyjä testejä ajoneuvoa testattiin maan pinnalla hallissa, jossa oli loppusijoitusreikää vastaava reikä. Näiden testien perusteella laitetta säädettiin ennen demotunnelitestejä.

– Kaikki testitulokset dokumentoidaan ja testeistä laaditaan yhteenvetoraportti. Sen jälkeen arvioimme, tarvitaanko laitteen osalta jatkokehitystoimia. Voimme tarvittaessa käyttää vuoden 2016 kehitystyöhön, Tiainen kertoo.

Lopullinen siirto- ja asennusajoneuvo valmistetaan prototyypistä saatujen kokemusten pohjalta.

Tiainen arvioi loppusijoituksessa käytettävän laitteen rakentamiseen kuluvan parisen vuotta.

– Hyväksytämme Säteilyturvakeskuksessa (STUK) laitteen rakennesuunnitelman. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen voimme aloittaa sen rakentamisen. STUK valvoo rakentamista.

Tunnelin täyttöön kehitteillä oma laite

Posiva tekee kovasti töitä myös loppusijoitustunnelin täyttömateriaalien asennuslaitteen kehittämisessä. Laite on ollut jo mekaanisesti valmis, ja sen ohjelmistokehitys saatiin loppuun marraskuussa. Asennuslaitteen maanpintatestit käynnistyvät testaushallissa Porissa joulukuussa.

tunnelikone16_web
– Ensiksi ladomme laitteella hallin lattialle täyttölohkoja. Sen jälkeen testejä jatketaan täyttämällä hallissa puutunneli, Tiainen kertoo testauksesta.

LOPPUSIJOITUSKAPSELIN SIIRTO- JA ASENNUSAJONEUVO

  • Prototyyppi on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
  • Muodostuu kahdesta osasta: terminaalitraktorista ja kapselinasennuslaitteesta.
  • Kapselinasennuslaite painaa kapselilla kuormattuna 107 tonnia. Laitteen pituus on 12 metriä, leveys 3 metriä sekä korkeus kuljetusasennossa 3,5 metriä ja  asennusasennossa yli 4 metriä.
  • Loppusijoituksessa käytettävä laite rakennetaan prototyypin pohjalta STUKin valvonnassa.


Teksti: Tommi Salo
Kuvat: Jussi Partanen


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: