Media

Ajankohtaista

1.4.2015 8.25

Tulppa laitetaan kovaan paineeseen

Loppusijoitustunnelin täytyy pysyä kaikissa oloissa vesitiiviinä. ONKALOn demotunneliin rakennetaan tänä vuonna järeä tulppa, jota ryhdytään testaamaan paineistamalla sitä.

Poplu_web
ONKALOn demotunneliin on louhittu tulpan muotoinen lovi. Oikealla näkyy, miltä teräsbetonitulppa näyttää valmiina loppusijoitustunnelissa.

Olkiluodossa rakennetaan loppusijoitustunnelin päähän tulevaa massiivista teräsbetonitulppaa. Kyse on kuitenkin vielä testaustoiminnasta, jolla varmistutaan, että loppusijoituksen alkaessa kaikki toimii loppusijoitustunnelissa halutulla tavalla.

Kaikki tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että bentoniittisavi, jolla tunnelit lopulta täytetään, pysyy vettyessään tunnelissa. Se tarkoittaa myös sitä, että tunneli pysyy vesitiiviinä.

Tunnelin tulpan rakentaminen aloitettiin helmikuussa. Varsinainen rakennustyö kestää puolisen vuotta. Tulppa on lopullisesti valmis testejä varten joulukuussa.

koho3 web
Petri Koho, Posivan kehitysinsinööri
”Tulpan tausta paineistetaan vesitiiviyden selvittämiseksi. Paineistustestillä voimme selvittää, pääseekö vesi kulkeutumaan tulpan ja kallion välisestä yhtymäkohdasta. Paine tulee olemaan sama kuin pohjaveden paine testisyvyydellä 420 metrissä”, Posivan kehitysinsinööri Petri Koho kertoo tulevasta testistä.

Testitulppa rakennetaan maanalaisen tutkimustilan ONKALOn demotunneliin luonnollisessa koossa. Tulpalla on tunnelin suuntaisesti pituutta kuusi metriä. Tulppa on myös kuusi metriä leveä ja miltei seitsemän metriä korkea.

Yhteistyötä tehdään ruotsalaisten kanssa

Kiilan muotoisen tulpan paineistamisen jälkeen sen toimintaa monitoroidaan lukuisten mitta-antureiden avulla viereisestä tunnelista. Testistä saatavat tulokset palvelevat loppusijoitustunnelin tulpan jatkokehittämistä. Tuloksia verrataan ruotsalaisen SKB:n ja Posivan yhteistyössä Ruotsissa Äspön kalliolaboratoriossa toteuttaman tulppatestin tuloksiin.

”Tulpan seuraava kehitysversio voi olla samanlainen kuin nyt ONKALOon tehtävä. Se voi olla myös SKB:n tulpan kaltainen tai jonkinlainen yhdistelmä näistä kahdesta”, Koho sanoo.

Loppusijoitustunnelin tulppakoe kulkee nimellä POPLU. Syksyyn 2016 kestävässä projektissa Posiva todentaa tulpan täyttävän sille asetetut vaatimukset ja valitun tulppasuunnitelman olevan toteutettavissa teollisessa mittakaavassa.

POPLU on osa yhteiseurooppalaista DOPAS-projektia, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mitassa. Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin, ydinjätehuollosta vastaavien yhtiöiden ja eri tutkimusorganisaatioiden yhteisesti rahoittama DOPAS-projekti keskittyy erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen tulppien ja sulkurakenteiden kehitystyöhön.
Posiva varmistaa konseptinsa toimivuutta

Posiva testaa vuoden 2015 aikana loppusijoitustoiminnassa tarvitsemiensa laitteiden prototyyppejä. Laitteet testataan ensin maan päällä, minkä jälkeen testejä jatketaan ONKALOssa. Ensimmäisenä testataan bentoniittipuskurin asennuslaitetta, sen jälkeen loppusijoituskapselin siirto- ja asennusajoneuvoa ja lopuksi loppusijoitustunnelin täyttömateriaalin asennusajoneuvoa.

”Laitetestit liittyvät loppusijoituskonseptimme toteutettavuuden todistamiseen. Samaan aikaan kehitämme myös tuotantovalmiutta bentoniittipuskurilohkoille ja tunnelin täyttömateriaalille”, Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen kertoo.

Posivassa tehdään koko ajan valmistavia töitä loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoksen rakentamista varten. Posiva määrittelee, mitkä asiat on oltava valmiina rakentamisen aloittamisen aikaan.

Kuluvan vuoden tehtäviin kuuluu kuvaus seuraavien vuosien töiden suunnitelmista. Vuosille 2016–2018 kuvaus tehdään tarkasti. Sitä seuraavalle kolmivuotisjaksolle kuvaus on suurpiirteisempi.

”Kuvaus tehdään lakisääteisen kolmivuotisohjelman mukaisesti. Se jätetään syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriölle”, Jalonen sanoo.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: