Media

Ajankohtaista

8.7.2013 8.42

Tulppa on niin järeä, että tunneli pysyy varmasti tiiviinä

Loppusijoitustunnelit päättyvät massiiviseen teräsbetonitulppaan. Tulevalla tulppauskokeella kerätään tietoa noin kuusi metriä pitkän ja halkaisijaltaan yli 5,5-metrisen tulpan toimivuudesta loppusijoitustunnelin kaltaisissa olosuhteissa.

Mikä on loppusijoitustunnelin päässä olevan tulpan tehtävä, Posivan T&K-koordinaattori Johanna Hansen?

”Tulppa huolehtii siitä, että loppusijoitustunneli pysyy tiiviinä ja sen täyttömateriaalit paikoillaan. Tulppien avulla estetään se, että loppusijoitustilojen käyttötoiminnan aikana vettä siirtyisi keskustunneleiden puolelle. Tulpat valetaan teräsbetonista, ja tulpparatkaisussa käytetään loppusijoitusolosuhteisiin kehitettyä matalan pH:n betonia.”

 

Johanna Hansen_3
T&K-Koordinaattori Johanna Hansen

Onko tällaista tulppaa valettu Suomessa?

”Täysikokoista teräsbetonista tulppaa ei ole vielä Suomessa valettu eikä testattu. Tulppa on kuitenkin tarkoitus valaa Olkiluodon maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa keväällä 2014. Koetulpassa on kaksi osaa: varsinainen valettu betonirakenne sekä eriste betoniosan takana. Näin voidaan koetella ja mitata tulpan toimivuutta loppusijoituksen kaltaisissa olosuhteissa.”

 

Millaiseen testiin koetulppa joutuu valamisen jälkeen?

”Tulpan takana olevassa tunnelissa nostetaan paine naapuritunnelin kautta loppusijoitustunneleiden oloja vastaavaksi. Tulppaan kohdistuu pohjaveden ja paisuvan tunnelitäytteen aiheuttama paine. Koetulpan sisään jätetään antureita, jotka kertovat tietoa lämpötiloista, kosteudesta, paineolosuhteista, jännityksestä ja muutoksista tulpan betonirakenteessa. Tulpan seurantamittaukset alkavat välittömästi valamisen jälkeen ja jatkuvat vuoteen 2015.”

 

Missä päin maailmaa vastaavanlaisia tulppia on tehty?

”Ruotsissa loppusijoituksesta vastaava SKB on rakentanut Äspön kalliolaboratoriossa neljä täysikokoista tunnelitulppaa. Myös kanadalaiset ovat rakentaneet tulppia syvällä maan alla. Betonitulppia on lisäksi tehty haastavissa olosuhteissa maailmalla erilaisissa vedenalaisissa kohteissa.

 

Valamme Suomessa rakenteeltaan erilaisen tulpan kuin Ruotsissa. Saamme näin kokemuksia erilaisiin olosuhteisiin sopivista tulpista ja täydennämme ruotsalaisten kanssa toistemme tutkimuksia.”

 

Millaista kansainvälistä yhteistyötä tulppien kehittämisessä tehdään?

”Loppusijoitustunnelin tulppauskoe kulkee Suomessa nimellä POPLU. Se on osa yhteiseurooppalaista kehityshanketta, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mittakaavassa. Tämän kansainvälisen DOPAS-projektin aikana toteutetaan täyden mittakaavan tulppatestit kokonaan tai osittain Suomen lisäksi Ruotsissa, Ranskassa, Tšekissä ja Saksassa.

 

Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin ja geologisen loppusijoituksen teknologiayhteisön jäsenten yhteisesti rahoittama DOPAS-projekti keskittyy erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen tulppien ja sulkurakenteiden kehitystyöhön. Sen kustannusarvio on 15,7 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu neljätoista ydinjätehuollosta vastaavaa yhtiötä ja tutkimuslaitosta kahdeksasta Euroopan maasta. Suomesta Posivan lisäksi mukana ovat partnereina VTT ja B+Tech Oy. Posiva toimii tämän EU-projektin koordinaattorina.”


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: