Media

Ajankohtaista

17.12.2015 13.20

Tulppa pitää tunnelit vesitiiviinä

Maanalaisen tutkimustilan ONKALOn demotunnelissa on tehty massiivista teräsbetonitulppaa. Betonitulpan takana olevaa tilaa paineistamalla Posiva varmistaa, että loppusijoitustunnelit pystytään tulevina vuosina rakentamaan tulpan avulla vesitiiviiksi.

betonitulppa_2web
Teräsbetonitulppa valmiina loppusijoitustunnelissa.
Maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa demotunnelin sulkee järeä tulppa. Kyse on  testaustoimintaa varten rakennetusta teräsbetonitulpasta. Posiva haluaa varmistaa syvällä kalliossa aidoissa olosuhteissa, että loppusijoituksen alkaessa kaikki toimii  loppusijoitustunnelissa halutulla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että loppusijoitustunnelit pysyvät vesitiiviinä ja bentoniittisavi, jolla tunnelit lopulta täytetään, pysyy vettyessään tunnelissa.

poplu032_web
Teräsbetonitulpan ulkokehälle on asennettu halkaisijaltaan 32 millimetrin teräsverkoitusta. Posivan Petri Koho tutkii ONKALOssa työn lopputulosta.

Testitulppa rakennettiin ONKALOn demotunneliin luonnollisessa koossa. Tulppa on tunnelin suuntaisesti kuusi metriä pitkä. Kiilan muotoisen tulpan kokonaistilavuus on noin 170 kuutiometriä.

– Raudoitus oli rakentamisessa haastava osuus, sillä betoniteräksen piti mukailla tulpan kiilamuotoa, rakennusvalvoja Rami Rintanen Posivasta kertoo.

Posivan projekti-insinööri Hannu Leino kuvaa tulpan rakentamista kaikkea muuta kuin perinteiseksi rakentamiseksi.

– Rakenteena se oli kallion sisällä poikkeuksellinen. Täysin vastaavanlaista tulppaa ei ole aiemmin tehty missään muualla, Leino sanoo.

Paineistaminen aloitetaan vuonna 2016

Teräsbetonitulppa valettiin ONKALOssa kahdessa osassa. Ensimmäinen valutyö valmistui heinäkuun puolivälissä ja toinen syyskuun puolivälissä.

– Betoni kuivuu loppuvuoden ajan. Joulukuussa on tarkoitus tehdä tiivistysinjektointi tulpan ja kallion välissä, minkä jälkeen tulppa on rakennusteknisesti valmis, Rintanen kertoo.

ONKALOssa voidaan aloittaa tulpan paineistustestit alkuvuodesta 2016.

Tulpan taustaa  paineistamalla selvitetään vesitiiviyttä. Paineistustesti kertoo, pääseekö vesi kulkeutumaan tulpan ja kallion välisestä yhtymäkohdasta. Paine tulee olemaan sama kuin pohjaveden paine voi suurimmillaan olla testisyvyydellä 420 metrissä.

Tiiviissä yhteistyössä ruotsalaisten kanssa

Posiva kerää tietoa tulpan paineistamisen vaikutuksista lukuisten mitta-antureiden avulla.  Testistä saatavat tulokset palvelevat loppusijoitustunnelin tulpan jatkokehitystä.

Tuloksia verrataan ruotsalaisen SKB:n ja Posivan yhteistyössä Ruotsissa Äspön kalliolaboratoriossa toteuttaman tulppatestin tuloksiin.

Rintanen ja Leino korostavat, että kyse on edelleen tutkimus-, testaus- ja kehitystyöstä. Esimerkiksi tulpan betonimassaa on tutkittu vuodesta 2014 lähtien, ja kyseinen betoniresepti on räätälöity juuri tähän tarkoitukseen sopivaksi. Tutkimus- ja kehitystyössä kertyy lisää tietoa täysimittaisen tulpan toimivuudesta aidoissa kallio-olosuhteissa.

Tulpan seuraava kehitysversio voi olla samanlainen kuin ONKALOon nyt tehty. Se voi olla myös SKB:n tulpan kaltainen tai jonkinlainen yhdistelmä näistä kahdesta.


ONKALOssa tehtävä tulppakoe kulkee nimellä POPLU. Syksyyn 2016 kestävässä projektissa Posiva todentaa tulpan täyttävän sille asetetut vaatimukset ja osoittaa valitun tulppasuunnitelman olevan toteutettavissa teollisessa mittakaavassa.

POPLU on puolestaan osa yhteiseurooppalaista DOPAS-projektia, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mitassa. Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin, ydinjätehuollosta vastaavien yhtiöiden ja eri  tutkimusorganisaatioiden yhteisesti rahoittama DOPAS-projekti keskittyy erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen tulppien ja sulkurakenteiden kehitystyöhön.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: