Media

Ajankohtaista

5.9.2000 12.00

Tutustu Posivan virtausmittariin

Loppusijoituspaikan valinnassa on oleellista tuntea pohjaveden virtaukset kallion raoissa ja huokosissa. Radioaktiiviset aineet voivat kulkeutua loppusijoitustiloista maan pinnalle vain virtaavan veden kuljettamina. Posivan virtausmittari on kehitetty mittamaan pieniä veden virtauksia kallioon kairatun reiän poikki tai reiän suunnassa.

Virtausmittarin toiminta perustuu mittalaitteessa synnytetyn lämpöpulssin liikkeen laimenemisen mittaamiseen. Eromittausmenetelmällä voidaan mitata suoraan veden virtaus kalliosta reikään tai reiästä kallioon halutussa mittaussyvyydessä. Tuloksista voidaan tulkita rakojen tai rakovyöhykkeiden painekorkeus ja vedenjohtavuus.

 

Poikkivirtausta voidaan mitata siten, että veden virtausnopeus ja likimääräinen virtaussuunta voidaan määrittää. Laite mittaa myös pohjaveden lämpötilan ja sähkönjohtavuuden, josta voidaan laskea suolapitoisuus.


Koska loppusijoitussyvyydellä kallioveden virtaukset ovat useimmiten vähäisiä vaaditaan virtausmittarilta hyvää tarkkuutta . Alhaisimmillaan voidaan havaita virtaus, joka on 6 millilitraa tunnissa.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: