Media

Ajankohtaista

8.2.2013 8.51

Työt Olkiluodossa kääntyvät kohti loppusijoituksen toteutusta

Loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen jättäminen vuoden 2012 lopussa täytti yhden merkittävän tavoitteen Posivan loppusijoitusprojektissa. Työt Olkiluodossa tähtäävät jatkossa yhä enemmän loppusijoituksen toteutuksen valmisteluun.


Mitä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus tarkalleen koskee, Posivan toimitusjohtaja Reijo Sundell?

”Rakentamislupahakemuksen kohteena on maanpäällisen kapselointilaitoksen ja maanalaisen loppusijoituslaitoksen muodostama laitoskokonaisuus, johon sisältyy myös tiloja kapselointilaitoksen käytön ja käytöstäpoiston yhteydessä syntyneiden ydinjätteiden loppusijoittamiseksi.”

Reijo Sundell_web
Reijo Sundell


Millainen työ Posivassa tehtiin hakemuksen jättämiseksi?

”Posivassa kaikilla oli selkeä tähtäin rakentamislupahakemuksen jättämisessä. Valtioneuvosto oli hyväksynyt aikataulun jo vuonna 1983, ja sitä päivitettiin vuonna 2003. Käytimme silti kaiken ajan viimeisille viikoille asti. Jätimme työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen sekä Säteilyturvakeskukselle (STUK) noin 16 000-sivuisen pitkäaikaisturvallisuuden perustelumateriaalin.”


Miten lupaprosessi etenee tästä eteenpäin?

”Hakemus menee viranomaisten käsittelyyn. STUK antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon pitkäaikaisturvallisuudesta Posivan sille toimittaman turvallisuusperustelun pohjalta. Lisäksi TEM pyytää lausuntoja useilta eri yhteistyötahoilta ja järjestää kansalaisille asiasta julkisen kuulemisen. Voimme täydentää lupahakemusta vielä kuluvan vuoden aikana.


Jos saamme käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisluvan suunnitellusti, laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2015. Tällöin meillä olisi valmius jättää laitoksen käyttölupahakemus vuonna 2020, ja varsinainen loppusijoitus voisi alkaa suunnitellussa laajuudessa vuonna 2022.”


Miten kiireet Posivassa jatkuvat rakentamislupahakemuksen käsittelyn aikana?

”Testaamme loppusijoituskonseptia ja keräämme lisää tietoa sen eri laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimivuudesta. Maanalaisessa tutkimustilassa ONKALOssa aloitetaan loppusijoitustekniikkaan liittyvät täyden mittakaavan kokeet, luonnollisesti ilman polttoainetta.


ONKALOssa tehdään muun muassa laitekohtaisia kokeita. Olkiluotoon tulee keväällä loppusijoituskapseleiden asennus- ja kuljetusajoneuvo ja myöhemmin tänä vuonna bentoniittilohkojen asennuslaite. Viime vuonna testattiin jo aiemmin saapunutta loppusijoitusreikien porauslaitetta.


Laajassa eurooppalaisessa kehityshankkeessa puolestaan testataan loppusijoitustilojen sulkemisteknologiaa täydessä mittakaavassa.


Lisäksi Posiva tarkentaa loppusijoitustunneleiden valintakriteereitä selvittämällä, mihin ja miten tunnelit Olkiluodon saarella lopullisesti sijoitetaan ja louhitaan.”


Muuttuvatko painotukset Posivassa loppusijoituksen lähestyessä?

”Tutkimustyö ei Olkiluodossa lopu, mutta töiden painopiste alkaa kääntyä yhä enemmän kohti loppusijoituksen toteutusta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosten rakentamisen projektisuunnitelmat ovat valmiit tulevana kesänä.


Valmistaudumme myös vähitellen tulevaan käyttövaiheeseen, minkä huomioimme tulevissa rekrytoinneissakin. Painopisteen muutoksen vuoksi uudistimme organisaatiotamme helmikuun alussa tulevien työnkuvien mukaiseksi.”Palaa otsikoihinJaa artikkeli: