Media

Ajankohtaista

25.11.2009 10.49

Uusi tutkimustila valmistunut ONKALOon

Kuluvana syksynä ONKALOon on valmistunut uusi tutkimustila tunnelipituudelle 3620 m. Järjestyksessään kolmas tutkimustila (EDZ-tutkimustila) on ONKALOn ajotunnelista louhittu noin 60 metriä pitkä sivutunneli. Tutkimustilan louhinnasta saatuja kokemuksia voidaan aikanaan hyödyntää varsinaisten loppusijoitustunnelien toteutuksessa.

ONKALO-geologi Kimmo Kemppainen, miksi EDZ-tutkimustila on louhittu?

 

– EDZ (Excavation Disturbed Zone) tarkoittaa häiriövyöhykettä, joka syntyy tunnelin seinämille louhinnan seurauksena. EDZ-tutkimustilan avulla tutkitaan millaisilla poraus- ja panostusmenetelmillä aiheutetaan mahdollisimman pientä häiriötä tunnelin seinämille, jotta tulevaisuudessa pystytään tekemään entistä laadukkaampaa ja vähemmän kalliolle häiriöitä aiheuttavaa louhintajälkeä. Tutkimustilan toteutuksessa sovellettiin erilaisia työtapoja ja louhinnassa edettiin tarkan kaavan mukaan, jotta mitään ei jäisi huomaamatta tai tekemättä.

 

Mitä tutkimustilan tutkimukset käytännössä sisältävät?

 

– Ennen louhinnan aloittamista kairattiin kaksi tutkimusreikää, joista toinen tunnelin profiilin sisäpuolelle ja toinen noin metrin verran profiilin ulkopuolelle. Rei'istä on tehty samanlaisia mittauksia kuin muista ONKALOn tutkimusrei'istä eli muun muassa geofysikaalisia ja hydrogeologisia tutkimuksia. Louhinnan jälkeen seinän ulkopuolelle jäävästä tutkimusreiästä on tehty uudelleen mittauksia vertailutulosten saamiseksi.  Käynnissä on ollut myös tutkimustilan seisminen mittaus - jonka tarkoituksena on paikantaa häiriövyöhykettä - sekä seinien ja lattian maatutkaluotauksia. Tutkimukset saatiin päätökseen marraskuun alkupuolella. Jatkossa kyseinen tutkimustila muutetaan kalliomekaniikan tutkimusperäksi. Tämä tarkoittaa tunnelin lisälouhintaa, jotta olosuhteet kalliomekaanisia tutkimuksia varten ovat suotuisat. Jatkotutkimukset käynnistyvät välittömästi ja louhintaa jatketaan mittalaiteasennusten jälkeen.

 

Miten tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa?


– EDZ-tutkimustila on pienempi mitoiltaan kuin ajotunneli. Nyt saatua oppia ja kokemusta tullaan hyödyntämään loppusijoitustunneleiden toteutuksessa, jossa louhintalaadun on oltava mahdollisimman hyvää turvallisen loppusijoituksen takaamiseksi.

EDZ-tutkimusperä

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: