Media

Ajankohtaista

21.8.2003

Uusia kairanreikiä ONKALOn alueelle

Maanalaisen tutkimustilan eli ONKALOn suunnitellun sijaintipaikan kallioperää kartoitetaan ensi vuonna alkavaa louhintatyötä silmällä pitäen. Tutkimusalueelle on kesän aikana kairattu viisi uutta kairareikää, joiden numerot ovat KR24-KR28. ”Lisäksi saatetaan toteuttaa yhden uuden reiän, KR29:n, ja yhden vanhan reiän jatkokairaus”, kertoo geologi Kimmo Kemppainen Posivasta.

KR24:n kairaus aloitettiin toukokuussa ja sitä jatketaan edelleen. Normaalisti yksi reikä kairataan noin kolmessa viikossa, mutta jännitystilamittaukset hidastavat kairauksen edistymistä. Reikä tulee ONKALOn kuilun paikalle, joten sen tulee pysyä halkaisijaltaan 6-metrisen kuilun profiilin sisäpuolella. Tämän varmistamiseksi reiän taipumista seurataan ja tarvittaessa käytetään ohjattua kairausta reiän suuntaamiseksi. Tällä hetkellä reikää on kairattu noin 385 metriä.

Kairauksilla varmennetaan tunnelin lähiympäristön kivilajien ja rakenteiden sijoittumista ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa erityisesti vettä johtavista rakenteista, kallion jännitystilasta kuilun alueella ja geofysiikan poikkeamista.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: