Media

Ajankohtaista

18.1.2007

Yhteenveto Posivan biosfäärianalyysityöstä ilmestynyt

Posiva-raportti ”Posivan biosfäärianalyysi: päivitetty rakenne ja tilanneraportti 2006” ilmestyi vuoden vaihteessa. Raportissa esitetään toimintasuunnitelma biosfäärianalyysin eri osa-alueiden kattamiseksi sekä esitellään biosfäärisalkun rakenne ja suunniteltu sisältö. Raportin on työstänyt Posivassa tutkimuskoordinaattorina työskentelevä Ari Ikonen.

Posivan biosfäärianalyysi tarkastelee loppusijoitusalueen pintaympäristön vaikutuksia loppusijoitukseen sekä loppusijoituksen vaikutuksia pintaympäristöön. Biosfäärianalyysityöhön kuuluu pintaympäristön nykytilan tutkiminen sekä tulevaisuuden ennusteiden tekeminen.

Biosfäärianalyysin raportti on yksi Posivan turvallisuustodisteisiin kuuluvista pääraporteista. Turvallisuustodisteet (engl. Safety Case) ovat yhteenveto niistä analyyseistä ja muista todisteista, jotka osoittavat loppusijoitusratkaisun turvalliseksi. Turvallisuustodisteet kootaan salkuksi, johon sisältyy noin kymmenen aika ajoin päivitettävää pääraporttia.

Biosfäärianalyysi muodostaa oman alasalkkunsa, jonka eri lokerot sisältävät toisistaan lähes riippumattomasti päivitettävissä olevan dokumentoinnin eri osa-alueilta. Näin eri osakokonaisuuksia voidaan työstää yhtäaikaisesti ja kokonaisuutta voidaan siitä huolimatta päivittää kokonaisaikataulun puitteissa.

Biosfäärisalkun eri osa-alueita ovat: Sijoituspaikan ja sen kehittymisen kuvaus, Biosfäärin prosessit, Moduulien kuvaukset, Biosfääriarvioinnin lähtötiedot, Laskentatapaukset sekä Ympäristön altistuminen. Lisäksi salkku sisältää kolme edellä mainituille osa-alueille yhteistä teemaa: Geosfääri-biosfäärirajapinta, Tulevaisuuden ihmisten toiminnan vaikutukset mahdollisiin säteilyaltistuksiin ja loppusijoituspaikkaan sekä Tietämyksen laadun arviointi.

Nyt ilmestyneessä biosfäärianalyysin yhteenvetoraportissa on jaettu seuraavien vuosien biosfääriarviointityö vaiheisiin, joille on asetettu välitavoitteet. Biosfäärianalyysiä työstetään tiiviisti seuraavien kuuden vuoden aikana. Biosfääri-kokonaisuudesta muodostetaan tarvittavin ajoin yhteenvetoraportti, josta löytyy viittaukset asioita yksityiskohtaisemmin käsitteleviin raportteihin biosfäärisalkun sisällä. Seuraavan yhteenvetoraportin suunniteltu julkaisuaika on vuoden 2009 alkupuoliskolla ja turvallisuustodisteisiin kuuluvan lopullisen raportin vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: