Media

Ajankohtaista

24.10.2012 14.52

YJH-2012

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2013–2015 on valmistunut.

Joka kolmas vuosi laadittava ydinjätehuolto-ohjelma (YJH-ohjelma) valmistui syyskuussa 2012. YJH-ohjelma on selvitys miten ydinjätehuollon valmistelut ja toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan. Ohjelmassa kuvataan seuraavien kolmen vuoden aikana tehtäviä tutkimus-, suunnittelu- ja rakentamistöitä.

 

Aiempi tutkimus- kehitys- ja suunnittelutyötä koskeva TKS-ohjelma 2007-2009 luovutettiin viranomaisten  arvioitavaksi vuoden 2006 lopulla. Vuoteen 2008 saakka tällaiset selvitykset toimitettiin vuosittain, mutta vuonna 2009 voimaan astuneen ydinenergialain muutoksen jälkeen selvitys annetaan kolmen vuoden välein.

 

YJH-2012-ohjelman päätavoitteena on esittää, miten vuosien 2013–2015 tehtävällä työllä saatetaan rakentamislupahakemusvaiheen suunnitelmat sellaiseen valmiuteen, että hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa.

 

Ohjelmassa esitettyjen töiden ajoittumisen ja osin sisällönkin kannalta on ratkaisevaa, miten vuoden 2012 aikana jätettävän rakentamislupahakemuksen käsittely etenee viranomaispalautteineen ja milloin rakentamislupa myönnetään.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: