Media

Ajankohtaista

19.6.2008

YVA-asioita puitiin kesäkuisessa yleisötilaisuudessa

Posivan YVA-ohjelman kuuleminen alkoi 27.5. ja sitä koskeva yleisötilaisuus pidettiin Eurajoen kunnanvirastolla kesäkuun 9. päivä. Tilaisuus keräsi kuitenkin vain vähäisen osanottajamäärän. Paikalla oli Posivan edustajien ja viranomaisten lisäksi noin kymmenkunta aktiivista kansalaista.

Yleisötilaisuudessa esiteltiin Posivan loppusijoitushanketta Olkiluodossa, loppusijoituslaitoksen laajentamista, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja menettelyyn liittyvää vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia. Eurajoen kuntalaisten ja lähikuntien asukkaiden kysymyksiin ja mielipiteisiin vastasivat Posivasta toimitusjohtaja Eero Patrakka, turvallisuuspäällikkö Markku Friberg sekä viestintäpäällikkö Timo Seppälä. Tämän lisäksi Jaana Avolahti työ- ja elinkeinoministeriöstä oli paikalla vastaamassa esillä olleisiin asioihin. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Harri Hiitiö.

Yleisötilaisuudessa ihmeteltiin muun muassa sitä, miksi loppusijoituslaitoksen laajennusta 3000 uraanitonnilla käsitellään jo nyt vuonna 2008, vaikka kyseisen polttoaineen loppusijoitus alkaisi vasta aikaisintaan 2070-luvulla. Menettelytavan lähtökohtana on kuitenkin ydinenergialaki, joka edellyttää periaatepäätökset jokaiselle uudelle ydinvoimalaitokselle erikseen. Periaatepäätökseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus. Tulee kuitenkin muistaa, että YVA-arvioinnissa ei tehdä päätöksiä hankkeen toteutuksesta.

Tilaisuudessa tiedusteltiin myös kirjallisiin mielipiteisiin liitettävän diaarinumeron löytymisestä ja annettujen mielipiteiden näkymisestä TEMin internet-sivuilla. Diaarinumero löytyy muun muassa kuulutuksesta. Kaikki kansalaisten antamat lausunnot ja mielipiteet julkaistaan TEMin internet-sivuilla.

Kummastusta herätti arviointiselostuksen tiukka aikataulu, joka nähtiin kansalaisten näkemysten todellisen huomioonottamisen kannalta huolestuttavana. Aikataulu selittyy kuitenkin  sillä, että keväällä 2008 päivitettyä vuoden 1999 YVA-selostusta hyödynnetään nyt uutta YVA-selostusta laadittaessa. Mikäli selostuksen tekoon tarvitaan lisää aikaa, sitä tullaan myös käyttämään.

Kansainvälinen kuuleminen aiheutti myös ihmetystä. Eräs paikkakuntalainen ihmetteli, miksi Suomen naapurivaltioilta tulee kysyä lausuntoja, vaikka loppusijoitus nähdään vaarattomana. Tässä on kuitenkin kysymyksessä kuulemista määrittelevän Espoon sopimuksen tulkinta, jonka mukaan naapurivaltioille tulee tarjota mahdollisuus osallistua kuulemiseen, vaikka hankkeella ei olekaan valtioiden rajoja ylittäviä vaikutuksia.

Edellä mainittujen näkökohtien lisäksi kansalaiset esittivät, että käytetyn ydinpolttoaineen lämpövaikutuksiin tulisi kiinnittää huomiota, loppusijoitusalue tulisi sijoittaa poispäin asutuksesta, kansalaisten edustuksellisuuteen yleisötilaisuuksissa tulisi kiinnittää huomioida, kunnan päättäjät tulisi velvoittaa käymään tilaisuuksissa ja paikkakunnan nuoret tulisi saada aktivoitua heitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Kaikki tilaisuudessa esitetyt kannanotot kirjattiin. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää yksittäisten kansalaisten kannanottoja heinäkuun 25. päivään asti. Ohjeet kirjallisten mielipiteiden jättämiseen löytyvät muun muassa aiemmin julkaistusta kuulutuksesta tai TEMin internet-sivuilta www.tem.fi.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: