Media

Ajankohtaista

10.8.2011 13.32

ONKALOn demonstraatiotunneleissa arvioidaan loppusijoitustilojen rakentamista

Olkiluodon ONKALO-tutkimustilassa, noin 420 metrin syvyydessä maan alla, on huhtikuusta 2011 lähtien louhittu niin sanottuja demonstraatiotunneleita eli "demotunneleita". Demotunneleiden rakentamisen yhteydessä demonstroidaan kallioperän soveltuvuuden arviointimenetelmää sekä loppusijoitustunneleiden ja loppusijoitusreikien rakentamiseen liittyviä menetelmiä. Ensimmäisen demotunnelin louhinta valmistui kesäkuussa 2011. Toisen demotunnelin louhinta alkoi heinäkuussa 2011 ja tavoite on louhia siitä noin 120 metrin pituinen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Geologi Paula Kosunen, miten ja miksi demonstraatiotunneleiden soveltuvuutta arvioidaan?


"Tulevien loppusijoitustilojen rakentamisen kannalta on tärkeää osoittaa, että kalliosta pystytään paikantamaan sopivia kohtia loppusijoitustunneleille ja loppusijoitusrei'ille. Demonstraatiotunneleiden rakentamisen yhteydessä siis tutkimme kallion soveltuvuutta: loppusijoitusreikä ei esimerkiksi saa olla hauraan siirrosvyöhykkeen tai vettä johtavan vyöhykkeen alueella, joten tämä vaikuttaa loppusijoitusreikien paikkojen valintaan.


Valmistumisen jälkeen demotunneleissa ja niihin poratuissa loppusijoitusrei'issä tullaan tekemään loppusijoituksen kannalta tärkeitä kokeita, jotka liittyvät mm. loppusijoituskapseleiden ja puskuribentoniitin asentamiseen ja loppusijoitustunneleiden täyttöön.  Tilat jäävät tutkimuskäyttöön.


Vastikään valmistuneeseen demotunneli ykköseen voidaan tutkimusten perusteella sijoittaa kaksi loppusijoitusreikää. Aluksi suunniteltujen reikien paikalle kairataan pilottireiät ja niiden avulla tutkitaan tarkemmin, sopivatko kohdat loppusijoitusreikien paikoiksi. Loppusijoitusreikien poraaminen demotunneli ykköseen päässee alkamaan paikkojen sopivuuden varmistuttua, näillä näkymin lokakuun alkupuolella."


Miten loppusijoitusreiät tehdään demotunneleihin?


"Loppusijoitustunnelin - ja siis myös demotunnelin - pieni koko on haasteellinen:  tunneli on vain 3.5 metriä leveä ja alle viisi metriä korkea. Loppusijoitusreiät tulevat olemaan syvyydeltään 7,8 metriä ja halkaisijaltaan 1,75 metriä ja ne porataan lattiasta pystysuoraan alaspäin. Siksi loppusijoitusreikien poraamiseen on syyskuussa tulossa uudenlainen pystyreikäporakone Rhino 500HSP, joka on kehitetty yhteistyössä Sandvikin Tunnel Raise Borers -tytäryhtiön kanssa. Kyseessä on prototyyppi, joten Rhinoa kehitetään vielä tarpeen mukaan."


Mitä demotunneleidenrakentamiselta odotetaan?


"Rakentamisvaiheessa tavoitteena on osoittaa, että on teknisesti mahdollista rakentaa loppusijoitustunneleiden ja -reikien vaatimukset täyttäviä tiloja. Esimerkiksi tunneleiden louhintajäljen osalta vaatimukset ovat korkeat, jotta tunnelit pystytään täyttämään tiiviisti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen jälkeen. Tärkeätä on myös sovittaa kallion soveltuvuusarviointityö ja sen vaatimat tutkimukset saumattomasti osaksi tilojen rakentamisprosessia. Ja tietenkin tuottaa sopivat tilat tulevia testejä varten", kertoo Posivan geologi Paula Kosunen.


demo10 web
Ensimmäinen demotunneli on noin 50 metrin pituinen, korkeudeltaan viisi ja leveydeltään 3,5 metriä.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: