Media

Ajankohtaista

18.12.2008

Eurajoen kunta antoi Posivan PAP-hakemuksesta yksimielisen lausunnon

Eurajoen kunnanvaltuusto antoi 15.12.2008 puoltavan lausunnon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiselle Olkiluoto 4-yksikköä (OL4-yksikkö) varten. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

Eurajoen kunnan hyväksyntä on edellytys periaatepäätöshakemuksen hyväksymiselle valtioneuvostossa. Sijaintikunnan ohella valtioneuvoston päätöksenteossa edellytetään myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) puoltavaa lausuntoa. STUKin lausunnon odotetaan valmistuvan tammikuun aikana.

Posiva jätti periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle 25.4.2008 loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi OL4-yksikköä varten. Periaatepäätöshakemusta koskeva julkinen kuulemistilaisuus pidettiin Eurajoella 22.10.2008. Hankkeen kuulemisaikana 19.9.–19.11.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetut kirjalliset mielipiteet ja lausunnot saatetaan valtioneuvoston tietoon hakemuskäsittelyn yhteydessä.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: