Media

Ajankohtaista

13.3.2009 10.05

Posiva hakee periaatepäätöstä Loviisa 3 -yksikön käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle

Posiva Oy on tänään jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen Loviisa 3 -yksikön käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle Eurajoen Olkiluotoon. Hakemus on osa Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) periaatepäätösprosessia. Fortum jätti 5.2.2009 hakemuksen kolmannen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisan Hästholmeniin.

Posivan periaatepäätöshakemus koskee Posivan Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista siten, että se käsittää myös Fortumin suunnitteleman Loviisa 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen. Periaatepäätöstä haetaan sille, että loppusijoitustilan laajentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta on vuosina 2000 ja 2002 tehty valtioneuvoston periaatepäätökset, joiden mukaan Eurajoen Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden ja Olkiluoto 3:n käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 6 500 uraanitonnia. Lisäksi Posiva jätti viime vuoden huhtikuussa periaatepäätöshakemuksen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluotoon suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. Hakemus käsittää yhteensä 9 000 uraanitonnia käytettyä ydinpolttoainetta.

Posiva on toteuttanut loppusijoituslaitoksen laajennusta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vuonna 2008. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi arviointiselostusta koskevan lausuntonsa 11.3.2009. Ministeriö toteaa, että suoritettu arviointimenettely ja sen perusteella laadittu selostus kattaa lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on käsitelty säädösten vaatimalla tavalla. Lausunnossaan ministeriö pyytää lisäselvityksiä eräistä menettelyssä käsitellyistä asioista. Periaatepäätöshakemuksen mukana toimitettuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on liitetty ministeriön pyytämät lisäselvitykset.

- Nyt esitettävä loppusijoituslaitoksen laajennus kattaa myös Loviisa 3 -yksikön tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen ja se merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enimmillään 12 000 uraanitonniin, Posivan toimitusjohtaja Eero Patrakka kertoo.

Lue lisää:

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten (pdf) (1.4 MB)

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: