Media

Ajankohtaista

26.2.2010 10.47

Posiva Oy:lle myönnettiin ympäristösertifikaatti

DNV Certification Oy on myöntänyt Posivalle 7.2.2010 ympäristösertifikaatin, joka perustuu ISO 14001:2004 -standardiin.

Sertifikaatti luovutettiin keskiviikkona tutkimustunneli ONKALOssa, joka on saavuttanut jo 396 metrin syvyyden. "Tämä on osoitus Posivan vastuullisesta ympäristönhoidosta jo ennen varsinaista loppusijoitustoimintaa", kuvaili toimitusjohtaja Reijo Sundell sertifikaatin merkitystä.

 

Posivalle on luotu viime vuosien aikana ISO 14001 -standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä.  Standardin mukaisia vaatimuksia ovat muun muassa yrityksen ympäristövaikutusten kartoittaminen, merkittävien ympäristönäkökohtien arvioiminen, ympäristöpolitiikan käyttöönotto, selkeän vastuujaon kuvaus sekä määrällisten ympäristötavoitteiden asettaminen ja seuranta.

 

Ympäristösertifikaatti on todiste Posivan vastuullisesta tavasta toimia ja huolehtia ympäristön hyvinvoinnista ympäristöpolitiikkansa mukaisesti. Posivan merkittävimmät normaalin toiminnan ympäristönäkökohdat liittyvät ONKALOn rakentamiseen, kenttätutkimuksiin, jätteiden käsittelyyn ja energian käyttöön. "Tärkeää tässä on nimenomaan se, että ympäristöasioista huolehditaan koko henkilöstön voimin, eikä vastuu niistä ole vain joidenkin yksittäisten  ihmisten harteilla", kommentoi Sundell.

 

Ympäristöjärjestelmä arvioidaan vuosittain, jolloin yhtiön on osoitettava, että toimintaa on kehitetty ja parannettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Luovutustilaisuudessa paikalla olleet, paljon sertifikaatin saamisen eteen ahertaneet laatuinsinöörit Satu Ruoho ja Antti Mustonen totesivat, että Posivalla on toki ollut käytössä toimiva ympäristöjärjestelmä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien eli ympäristöasiat on otettu huomioon yhtiön toiminnassa esimerkiksi koko ONKALOn louhinnan ajan.  "Järjestelmän avulla huolehdimme ympäristöasioiden suunnitelmallisesta ja jatkuvasta kehittämisestä", painotti Sundell.

 

Posivalle on aiemmin myönnetty johtamisjärjestelmästandardin ISO 9001:2000 mukainen laatusertifikaatti. Määräaikaisauditoinnissa tammikuulla 2010 laatusertifikaatti päivitettiin vastaamaan ISO 9001:2008 standardia. "Sertifikaattien saaminen on usein kolmiportainen tie, joka alkaa laatusertifikaatista, jatkuu ympäristösertifikaattiin ja päättyy työterveys- ja työturvallisuusasioiden saattamiseen OHSAS 18001 -standardin mukaisiksi", totesi Mustonen. Posivan johtamisjärjestelmää kehitetäänkin paraikaa työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten osalta. 


Posivan ISO14001 2004 sertifikaatti (pdf) (75.1 KB)


Ympäristösertifikaatti1
Kuvassa vasemmalta DNV Certification Oy:stä Pekka Sulkamo sekä Posivasta Satu Ruoho, Reijo Sundell, Kimmo Lehtola ja Antti Mustonen.

 


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: