Media

Tiedotteet

18.5.2001 12.00

Eduskunta vahvisti loppusijoitusta koskevan periaatepäätöksen

Suomen eduskunta vahvisti 18. toukokuuta periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Eurajoen Olkiluotoon. Aiemmin viime vuoden lopulla valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen, joka ydinenergialain mukaan vaatii lopuksi eduskunnan vahvistuksen. Periaatepäätöksessä loppusijoituslaitoksen rakentaminen todetaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi. Päätös koskee käytettyä polttoainetta, joka kertyy Suomen nykyisistä ydinvoimalaitoksista.

Eduskunnan päätöstä valmistelleet talousvaliokunta ja ympäristövaliokunta puolsivat lausunnoissaan periaatepäätöksen vahvistamista. Eduskunta vahvisti periaatepäätöksen äänin 159 - 3, joten loppusijoitushankkeelle on Suomessa selkeä yhteiskunnallinen tuki.

Loppusijoituksen tutkimuksesta ja toteutuksesta vastaava Posiva Oy jätti periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle toukokuussa 1999. Hakemus perustui noin 20 vuoden aikana tehtyyn tutkimus- ja kehitystyöhön ja sijoituspaikkatutkimuksiin sekä kattavaan ympäristövaikutusten arviointiin, jota koskeva selostus oli hakemuksen liitteenä. Hakemuksesta järjestettiin yleinen kuuleminen ja laaja lausuntokierros. Muun muassa Säteilyturvakeskus ja Eurajoen kunta puolsivat lausunnoissaan myönteistä päätöstä.

Periaatepäätöksen myötä Posiva Oy voi keskittää varmentavat kallioperätutkimukset Eurajoen Olkiluotoon, jonne rakennetaan lähivuosina maanalainen tutkimustila, ONKALO. Suunnitelmien mukaan ONKALOn rakentamistyöt käynnistyvät 2003-2004 ja tutkimukset loppusijoitussyvyydellä voidaan aloittaa vuoden 2006 tienoilla.

Maanalaisessa tutkimustilassa selvitetään muun muassa veden ja kallion kemiallisia ominaisuuksia, materiaalien kestävyyttä sekä kallion rakennetta ja sen vaikutusta veden liikkeisiin. Tietoa tarvitaan, jotta loppusijoitustunneleille löydetään juuri oikeat paikat hyvälaatuisessa kallioperässä.

Periaatepäätös toteuttaa valtioneuvoston vuonna 1983 hyväksymää suunnitelmaa Suomen ydinjätehuollon tavoitteista ja aikataulusta, jonka mukaan loppusijoitus aloitetaan vuonna 2020. Loppusijoitustilojen rakentamiseen on tarkoitus ryhtyä vuoden 2010 jälkeen. Luvat loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja käyttöön haetaan myöhemmin erikseen valtioneuvostolta.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: