Media

Tiedotteet

22.10.2008 10.15

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista koskevat menettelyt etenevät

Eurajoen Olkiluotoon suunniteltavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen kapasiteetin laajentaminen on meneillään kahdessa menettelyssä. Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy jätti valtioneuvostolle viime huhtikuussa periaatepäätöshakemuksen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta käsittämään yhteensä 9 000 uraanitonnia käytettyä ydinpolttoainetta. Hakemus liittyy TVO:n samanaikaisesti jättämään PAP-hakemukseen OL4-ydinvoimalaitosyksikölle, jonka käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen se kohdistuu.

Posivalla on käynnissä myös toinen loppusijoituslaitoksen laajentamiseen liittyvä menettely. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellään loppusijoituslaitoksen laajentamista 3 000 uraanitonnilla siten, että loppusijoituslaitokseen voidaan loppusijoittaa 12 000 uraanitonnia käytettyä ydinpolttoainetta. Posiva varautuu tältä osin suunnitelmissaan loppusijoitustilojen laajentamiseen Fortumin mahdollisen Loviisa 3-ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen osalta.

Loppusijoituslaitoksen laajennuksen YVA-menettely käynnistyi viime toukokuussa, kun Posiva jätti ympäristövaikutusten arviointiohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriö antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta elokuussa, minkä jälkeen YVA-selostusta on laadittu lausunnossa esitettyjen näkökohtien mukaisesti. Posiva luovuttaa YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun aikana ja arvioi YVA-menettelyn päättyvän maaliskuussa 2009.
 
Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluodon kallioperään maanalaista tutkimustilaa ONKALOa. Tunnelia on louhittu yli kolme kilometriä ja se ulottuu noin 300 metrin syvyyteen. Tunnelin louhinnan ohella ONKALOn kuilujen nousuporaus on parhaillaan käynnissä. Poistoilmakuilua on jatkettu -290 metrin tasolle ja henkilökuilun syventäminen samalle tasolle alkanee marraskuussa.

Maan pinnalla tapahtuvat kallioperätutkimukset ovat laajentuneet kesän aikana Olkiluodon saaren itäosaan, jonne on kairattu 49. ja 50. syvä tutkimusreikä. Lisäksi alueelle tehtiin kesän aikana kaksi tutkimuskaivantoa kallioperän rakenteiden selvittämiseksi.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää valtioneuvostolle vuonna 2012. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa vuonna 2020.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: